fbpx
EVConsult heeft samen met Movares voor Rijkswaterstaat verkend wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van dynamisch laden van elektrische voertuigen en welke impact dergelijke systemen op Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden in Nederland kan hebben. We brachten de stand van zaken qua techniek en ontwikkelingen op basis van wereldwijde projecten in kaart.

Daarnaast hebben we door middel van een consultatie van ruim 30 stakeholders de kansen en belemmeringen voor het dynamisch laden van elektrische voertuigen in beeld gebracht. Met name vrachtvervoer lijkt een kansrijk segment voor de toepassing van dynamisch laden.