fbpx
De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil graag het aantal elektrische bussen in de stad opschalen. Met de eerstvolgende batch e-bussen werden ook nieuwe laders geplaatst. De gemeente vroeg zich hierbij af of deze laadlocatie logisch en robuust zou zijn, wanneer bij verdere opschaling ook andere laadlocaties in beeld komen.

Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben we verschillende alternatieven voor het laden van e-bussen in kaart gebracht. De alternatieve ‘laadplannen’ zijn gespecificeerd aan de hand van ons ‘drie-lagen-model’: 1) vervoersvraag, 2) ruimtelijke ordening en 3) het elektriciteitsnet. Vervolgens zijn de kosten en kwalitatieve implicaties van de laadplannen in kaart gebracht, waardoor de alternatieven met elkaar vergeleken kunnen worden.

Inzicht is gegeven in de kosten en voor- en nadelen van verschillende laadoplossingen en laadlocaties, zodat onderbouwde en robuuste keuzes m.b.t. de laadlocaties voor e-bussen kunnen worden gemaakt.