fbpx
De eerste startgids voor gemeenten is bedacht en opgesteld door EVConsult in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierin is informatie opgenomen over de ontwikkelingen van elektrisch rijden, de werking van de techniek, de typen voertuigen en laadinfrastructuur.

Daarnaast is een palet aan beleidsmaatregelen geschetst die gemeenten kunnen nemen. Hierin is verschil gemaakt in ambitieniveau van gemeenten, van alleen faciliteren tot actief aanjagen van EV. Tevens is de eerste startgids voor bedrijven opgesteld. Deze gids heeft meer focus op het wagenpark van de bedrijven.