fbpx
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het Ministerie van Economische Zaken bij het uitvoeren van het programma Elektrisch Vervoer. Een van de doelen is om kansen te creëren voor Nederlandse bedrijven uit de EV-sector. Hiervoor is de internationale positionering van Nederland als EV-land van belang. Omdat elektrisch vervoer innovatief is en snel verandert, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland EVConsult gevraagd de internationale brochure uit 2015 te actualiseren en daarbij de kans benutten de brochure te verbeteren.

De belangrijkste ontwikkelingen in de EV-sector zijn het uitgangspunt geweest voor de nieuwe brochure. Grotere projecten, groeiende ondernemingen en aantallen, maar ook het toegenomen belang van innovaties die elektrisch rijden met de energietransitie verbinden. Tot de vele voorbeelden behoren Vehicle-to-grid laadoplossingen, apps die het mogelijk maken om te laden als er een overschot aan duurzaam opgewekte energie is en nieuwe voertuigen die rijden op energiedragers als mierenzuur of waterstof.

Er is gekozen voor een volledig nieuwe opzet van de brochure ten opzichte van 2015. De hoofdstukstructuur is thematisch ingedeeld aan de hand van de waardeketen elektrisch vervoer, waardoor het voor de lezer eenvoudig is om de relevante delen door te nemen. Daarbij is rijkelijk gebruik gemaakt van de vele innovatieve producten en diensten die in de afgelopen jaren in de Nederlandse EV-sector zijn ontstaan of doorgegroeid. Door de hoofdstukken te verweven met de vijf kernwaarden uit de Holland E-mobility visie, is de brochure een krachtig en goedlopend verhaal geworden.

Download de brochure hier.