fbpx
Op een aantal plekken wereldwijd wordt getest met het dynamisch – al rijdend – laden van vrachtwagens of bussen. Rijkswaterstaat had behoefte aan inzicht in de verschillende proeven wereldwijd en in de impact die het dynamisch laden van (vracht)vervoer zou hebben op haar rol als wegbeheerder.

We hebben (samen met Movares) een inventarisatie uitgevoerd naar de projecten op het gebied van statisch en dynamisch laden wereldwijd. Dit gaf inzicht in de status van de verschillende toepasbare technologieën om vrachtwagens te laden. Daarnaast hebben we een 30-tal interviews gehouden met belangrijke stakeholders van Rijkswaterstaat om de kansen en uitdagingen voor het dynamisch laden op Rijkswegen in kaart te brengen.

Ons onderzoek heeft geleid tot een advies om de ontwikkelingen op het gebied van dynamisch laden de komende tijd te blijven volgen en om met geïnteresseerde stakeholders mogelijk experimenten uit te voeren.