fbpx
EVConsult heeft een agent-gebaseerd model dat elektriciteitsbalans in een grid-geïsoleerd ‘Car as Power Plant wijk’ simuleert ontwikkelt. Een Car as Power Plant wijk is een concept waarin lokale duurzame energieopwekking samen met waterstof auto’s de energievraag van een wijk voorzien. Energieoverschotten worden opgeslagen in de vorm van waterstof en bij dreigende energie tekorten springen beschikbare waterstof auto’s bij met extra energie productie.

Het model omvatte mobiliteitspatronen, energievraag van huishoudens en duurzame energie opwekking, allen gebaseerd op Nederlandse data en statistieken. De frequenties van elektriciteitstekorten en de benodigde energieproductie van de waterstof auto’s zijn voor een groot aantal scenario’s onderzocht. De gebruikte software was Netlogo.

EVConsult heeft een grote rol gespeeld in het ontwikkelingsteam van een model dat het kopen, laden en rijden van elektrische auto’s in echte wijken simuleert. De software GAMA en QGIS zijn gebruikt om GIS data van steden en de bijbehorende karakteristieken te implementeren in een agent-gebaseerde simulatie van EV ontwikkelingen. Het multi-level model omvat een aantal specifieke modules waaronder: koopgedrag van EVs, EV kosten ontwikkelingen, mobiliteit & laad patronen, en het elektriciteitsnet. Het model is gebruikt om de business case van laadinfrastructuur, de waarde van slim-laden voor netbeheerders en EV beleid in steden te onderzoeken.