fbpx
Geen adviesbureau heeft meer aanbestedingservaring op het gebied van laadinfrastructuur dan EVConsult. EVConsult is vanaf de start betrokken geweest bij de aanbestedingen en uitrol van (snel)laadpunten voor EV’s.

Het internationaal opererend team van EVConsult is dan ook verantwoordelijk voor meer dan 30 markbenaderingen, uitvragen en regelingen van overheidswegen voor laadinfrastructuur voor EV’s. Voor o.a. de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, MRA, MRDH, provincies Gelderland en Friesland waren we projectleider en/of strategisch adviseur bij het opzetten van publiek-private samenwerkingen. Door steeds op zoek te gaan naar nieuwe business modellen en innovaties hebben we er mede voor gezorgd dat de business case van openbaar laden in 5 jaar sterk is verbeterd.