fbpx
In opdracht van de Wereldbank heeft EVConsult een uitgebreid onderzoek gedaan naar de implicaties van elektrisch vervoer in Bhutan. Bhutan is met zijn relatief beperkte afmetingen en overvloed aan groene energie een potentieel EV land.

In het rapport zijn internationale ervaringen en best practices van EV projecten wereldwijd beknopt weergegeven. Daarnaast is onderzocht wat effectieve beleidsmaatregelen en financiële incentives zijn. EVConsult heeft samen met een internationaal team verschillende scenario’s berekend voor aantallen voertuigen, type en aantal laadinfrastructuur. Daarbij is een uitgebreide studie gedaan naar mogelijke belasting van het elektriciteitsnet.