Strategie

Dankzij onze kennis en ervaring in de EV sector ontwikkelen we samen een strategie, om uw organisatie in de EV-markt te positioneren. We onderzoeken onder andere wie de beste partners zijn om internationaal succesvol te zijn in de wereld van duurzame mobiliteit. En op welke ontwikkelingen u nu moet inspringen en op welke u (nog) kunt wachten.

EVConsult helpt met het bepalen van strategieën voor Elektrisch Vervoer (EV) in een snel veranderende EV-wereld.

 

Wij adviseren bedrijven en overheden onder meer over:

  • toekomstbestendige laadnetwerken;
  • strategisch marktonderzoek
  • nationale en internationale partnerselectie;
  • business case van elektrisch vervoer
  • verdienpotentieel van elektrische mobiliteit.

 

Expert in elektrische mobiliteit
Contactpersoon
Roland Steinmetz
Roland Steinmetz is een ervaren projectmanager in de werkgebieden elektrisch vervoer, energie, mobiliteit, gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en water. Hij heeft geopereerd vanaf de initiatieffase tot daadwerkelijke realisatie van diverse complexe projecten. Roland is sinds de startfase betrokken bij de introductie van het elektrisch vervoer in Nederland en Europa en werkt vol overtuiging aan een duurzame toekomst.