fbpx
In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft EVConsult in samenwerking met Policy Research Corporation een tussenevaluatie geschreven van de negen nationale proeftuinen elektrisch rijden. In 2009 initieerde het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat het ‘Proeftuinprogramma hybride en elektrisch rijden’.

Deze proeftuinprojecten zijn onderdeel van het Plan van Aanpak Elektrisch Rijden 2009-2011 en eindigen officieel in 2014. EVConsult sprak met alle proeftuinen en analyseerde de grote hoeveelheid beschikbare data. In een beknopte rapportage komen de belangrijkste leerpunten over de inzetbaarheid van elektrisch vervoer naar voren.