fbpx
Amsterdam heeft het grootste publieke laadnetwerk ter wereld. Naast een focus op het ‘normaal’ laden, heeft de gemeente EVConsult gevraagd om een aanbesteding te organiseren voor de realisatie van een publiek snellaadnetwerk in Amsterdam. Belangrijkste doel hierbij is om in de wensen van de taximarkt tegemoet te komen. Omdat vanaf 2025 is het taxivervoer 100% zero emissie zal zijn, moeten in overleg met de doelgroep voldoende snellaadfaciliteiten worden gerealiseerd.

De belangrijkste gebruikersgroep van de te realiseren snelladers is de taximarkt. Maar liefst 90% van het verbruik op gemeentelijke snelladers is afkomstig van deze doelgroep. Voor dit project is daarom intensief samengewerkt met taxibedrijven die nu of op korte termijn elektrische voertuigen in (gaan) zetten. Op basis van een marktanalyse zijn 3 locaties geselecteerd waar 50 kW laders geplaatst kunnen worden. EVConsult heeft vervolgens een Europese aanbesteding georganiseerd voor de realisatie en exploitatie van het eerste snellaadnetwerk van Amsterdam.

Op basis van EMVI is de concessie gegund aan Allego. Begin 2016 zijn op drie locaties in de stad snelladers geplaatst. Bij voldoende gebruik wordt dit aantal uitgebreid tot in totaal 5 locaties. De snelladers bij de taxistandplaats ‘Centraal Station’ zijn exclusief toegankelijk voor taxi’s. Om de transitie naar 100% zero emissie taxivervoer te versnellen, krijgen chauffeurs van elektrische taxi’s hier voorrang op hun vervuilende collega’s. De overige locaties zijn voor iedereen toegankelijk en zorgen ervoor dat Amsterdam ook in de toekomst een wereldwijd voorbeeld blijft op het gebied van publiek laden.