‘Terug’ verdienen aan de elektrische auto met V2G

01-03-2018

V2G

Vehicle-to-grid-technologie of V2G is een ‘slimme manier van laden’ die het mogelijk maakt dat elektrische voertuigen niet alleen in staat zijn om energie van het elektriciteitsnet af te nemen, maar ook om energie terug te leveren waarmee de capaciteit van de batterij van de auto dubbel gebruikt kan worden. Dit biedt interessante kansen en businesscases voor zowel netbeheerders, bedrijven als consumenten.

V2G is een vorm van smart charging die zich met name onderscheidt door het terug leveren van elektriciteit. Met V2G is de flexibele capaciteit ruim 2 keer zo groot (als bij smart charging). Er is door EVConsult – kennisexpert op het gebied van zero emissie mobiliteit – in de afgelopen jaren bij verschillende V2G-projecten onderzoek gedaan naar de toepassing en de voordelen. Duidelijk blijkt dat er interessante toepassingen zijn en een verdienmodel ligt voor bedrijven, netbeheerders en consumenten.

Voor de hoogspanningsnetbeheerders
Om de balans op het netwerk te kunnen blijven garanderen zoeken hoogspanningsnetbeheerders naar nieuwe leveranciers van primaire en secundaire reservediensten als alternatief voor kolen- en gascentrales. Met V2G kan de flexibele capaciteit van de elektrische auto daarvoor worden ingezet. Doordat de aangesloten auto’s kunnen worden geladen en ontladen, blijft de balans op het netwerk continue gehandhaafd.

Voor de lokale netbeheerders
Lokale netbeheerders kunnen de elektrisch auto als ‘rijdende batterijen’ inzetten voor netbalansdiensten op lokaal niveau. Je wilt immers het liefst duurzame energie opwekken en lokaal gebruiken. De elektrische auto kan elektriciteit terugleveren aan het net op het moment dat er veel vraag is. De auto fungeert overdag als opslag van lokale (zonne-)energie en kan ’s avonds ingezet worden om in de piekvraag van energie te voorzien. Hierdoor kunnen investeringen in het elektriciteitsnetwerk mogelijk worden beperkt.

Voor de gebruikers van gebouwen
Ten slotte is het inzetten van V2G technologie interessant voor het energiemanagement van gebouwen. In de batterij van de elektrische auto’s kan overdag een overschot aan zonne-energie worden opgeslagen. Ook kan de energie worden terug geleverd aan het gebouw wanneer de opwek van zonne-energie onvoldoende is voor de energievraag van het gebouw. Zo gaat er geen zelf-opgewekte stroom verloren. De elektrische auto fungeert hiermee als batterij voor het opvangen van de opgewekte elektriciteit voor de rest van de dag. En mocht de stroom uitvallen, dan staan de auto’s klaar om als back-up generator te dienen en het gebouw van stroom te voorzien.

Prijsvoordeel voor de elektrisch rijder
De toepassing van de V2G-technologie biedt kansen en nieuwe businessmodellen voor de hoogspanningsnetbeheerder, de lokale netbeheerder en de gebruikers van gebouwen. Door de mogelijkheid om elektriciteit terug te leveren blijft de balans op het net gehandhaafd, vangt de auto de piekvraag op en levert wanneer nodig elektriciteit aan gebouwen. Tegelijkertijd levert V2G een impuls aan het gebruik van elektrische voertuigen en verbetert de betaalbaarheid van elektrisch vervoer waarbij alle gebruikers ervan profiteren.

Rol in de energietransitie
Naast de economische voordelen, beperkt V2G de impact van fluctuerende – lokale – elektriciteitsbronnen zoals zon- en windenergie op het net. V2G is daarmee een belangrijke factor in het versnellen van de energietransitie.

V2G kennispartner
EVConsult hield zich in 2010 al bezig met het laden op de zon en V2G! Voor de gemeente Utrecht werd een overeenkomst bedacht waardoor openbaar laden met zonne-energie vanuit lokale opwekking mogelijk werd. In de afgelopen jaren zetten we voor binnen- en buitenlandse netbeheerders V2G laders neer en deden we onderzoek naar toepassing en gedrag. We berekenden consumentproposities met teruglevering en verdienmodellen voor laadexploitanten. Kortom, V2G kenners vind je bij EVConsult!

Wilt u meer weten over Vehicle-to-grid-technologie (V2G)? Neem dan contact op met Tim van Beek, t.vanbeek@evconsult.nl

Deel deze pagina