Pianoo en EVConsult ontwikkelen TCO-tool zero emissie dienstvoertuigen

22-11-2018

Zero emissie dienstvoertuigen TCO

Het Kabinet wil dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s in Nederland emissieloos zijn. Overheden spelen een belangrijke rol met het verduurzamen van hun eigen wagenpark. In praktijk blijkt dat de cijfermatige onderbouwing van de kosten en baten vaak nog ontbreekt en tot vertraging leidt. PIANOo introduceert daarom samen met het leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit de TCO-tool voor zero emissie dienstvoertuigen. Met deze tool kunnen overheden in 5 stappen de haalbaarheid van de overgang naar zero emissie dienstvoertuigen bepalen.

Waarom overstappen naar elektrisch vervoer?

Overstappen naar elektrisch vervoer op groene stroom betekent overstappen naar emissievrij vervoer. Op dit moment is elektrisch vervoer op groene stroom het enige alternatief waarbij geen schadelijke uitstoot wordt veroorzaakt, zo blijkt uit de brandstofranking van Natuur & Milieu.

De overstap naar emissievrij vervoer is hoognodig: circa 20% van de CO2 uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door transport, waarvan een groot deel personenvoertuigen. Vervoer veroorzaakt ook gezondheidsschade door de uitstoot van fijnstof en NOx. Andere belangrijke voordelen van elektrisch vervoer zijn energie-efficiëntie, lage onderhouds- en brandstofkosten en versnelling van de energietransitie.

TCO-tool brengt Total Costs of Ownership van voertuigen in kaart

De TCO-tool dienstvoertuigen is ontwikkeld voor inkopers, beleidsmedewerkers, wagenparkbeheerders en andere betrokkenen bij de voorbereiding van een overgang naar een elektrisch wagenpark. Met behulp van de TCO-tool rekenen zij in 5 stappen uit wat de financiële en CO2-impact is bij de gehele of gedeeltelijke overgang naar elektrische dienstvoertuigen. Ze voeren de aantallen en type voertuigen in die ze willen elektrificeren, de relevante parameters en krijgen vervolgens een analyse en concrete resultaten. Hiermee kunnen zij de haalbaarheid van het verduurzamen van het eigen wagenpark onderbouwen en een haalbaar ingroeiplan voor zero emissie voertuigen bepalen.

Leernetwerk Duurzame Mobiliteit

De TCO-tool voor dienstvoertuigen komt voort uit het Leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit, dat in juli 2018 startte. In het leernetwerk delen circa 35 overheden kennis en ervaring over het verduurzamen van mobiliteit. Deelnemers hebben input geleverd voor de tool en deze getest. Naast deze tool voor dienstvoertuigen werken PIANOo en EVConsult met het leernetwerk aan de ontwikkeling van een tool voor doelgroepenvervoer.

Het Leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit is onderdeel van het programma Klimaatneutraal en Circulair Inkopen 2018, dat gefinancierd wordt door de Rijksoverheid vanuit de Klimaatgelden uit het regeerakkoord.

 

Bekijk hier de TCO Tool. Meer weten over de mogelijkheden om dienstvoertuigen te verduurzamen, neem contact op met Chantal de Graaf via c.degraaf@evconsult.nl.

Deel deze pagina