Kunnen elektrische voertuigen het elektriciteitsnet ondersteunen?

In december van het vorige jaar hebben de vier energieministers een akkoord bereikt over het Energiepact. Dat pact omvat de grote beleidslijnen voor de toekomst van het energie-en klimaatbeleid tot 2050. De kernuitstap blijft 2025, in 2030 moet 40 % van de elektriciteit met duurzame bronnen opgewekt worden en in 2050 100%. In het licht van de discussie rond de kernuitstap […]

Deelauto’s op het werk

Het concept van deelauto’s raakt steeds meer ingeburgerd in het Vlaamse mobiliteitslandschap, wat niet verwonderlijk is gezien de economische en ecologische voordelen die ze bieden voor de gebruikers en maatschappij. Een logische voorzetting van het deelautoconcept is het openstellen van bedrijfsvloten aan derden. Om deze reden zal Officenter, een belangrijke speler op het gebied van kantoorverhuur, op zes […]

Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer in Vlaanderen

Vlaanderen is rijk aan bedrijven in de elektrische mobiliteit. Samen zorgen zij voor honderden jobs. Van VDL Roeselare, Enovates in Mechelen en Enervalis in Houthalen: Vlaamse EV technologie wordt wereldwijd geëxporteerd. De EV markt is booming en dat biedt kansen voor een verdere groei van de economie. Een goed idee dus om dit Verdien Potentieel […]

Rapport voor Vlaamse Overheid leidt tot uitbreiding van onder andere autodelen

In opdracht van de Vlaamse Overheid deed EVConsult vorig jaar onderzoek naar mogelijke prikkels die de adoptie van elektrische voertuigen in Vlaanderen kunnen stimuleren, de zogenaamde Easy Mobility Incentives. Een van de onderwerpen die aan bod kwamen in ons EMI-rapport was het concept van autodelen en de barrières die startups op dit gebied tegenkomen. Het onderzoek wees uit […]