‘Slim’ laadplan voor elektrisch vervoer door ‘slim’ aanbesteden

08-03-2018

Laadinfrastructuur Arnhem

Veel steden in Europa verwachten – of ervaren – een snelle toename van de vraag naar openbare laadinfrastructuur voor Elektrisch Vervoer. Het organiseren van openbare laadinfrastructuur via een aanbesteding is vaak een moeilijk en omslachtig proces. De stad Arnhem heeft na twee succesvolle aanbestedingsprocedures voor EV-laadinfrastructuur veel ervaring opgedaan. Vorig jaar rondde de stad haar tweede succesvolle aanbesteding af met behulp van de innovatieve Best Value Procurement (BVP) -aanpak.  

Het belangrijkste idee achter de BVP-methode is om bij te dragen aan een vrije markt en de aannemer te selecteren die de hoogste kwaliteit biedt in plaats van de laagste prijs. Bovendien laat deze methode maximale ruimte voor innovatie en dat past goed bij deze snel veranderende markt.

EVConsult heeft voor de gemeente Arnhem deze BestValue procedure begeleid met als achterliggende doel om een methode te ontwikkelen waarmee ook andere Europese steden hun eigen tenders voor elektrische laadinfrastructuur kunnen uitschrijven.

De BVP-methode in Arnhem heeft – in plaats van het aanbod van een standaard laadpaal – een plan opgeleverd dat rekening houdt met verschillende omstandigheden en locaties en daarbij een passende laadoplossing biedt.

Een ander voordeel van deze BestValue-aanpak is dat door het houden van interviews en door in de verificatiefase het Plan van Aanpak verder uit te laten werken er veel meer duidelijkheid en inzicht in de aanbieding wordt verkregen. Hierdoor worden misverstanden of teleurstellingen na gunning voorkomen.

Lees hier het volledige artikel over de Best Value Procurement voor de gemeente Arnhem (Artikel is geschreven in het Engels).

Wilt u meer weten over BestValue Procurement, neem dan contact op met Tim van Beek, t.vanbeek@evconsult.nl of bel +31 06 17 35 29 43

EVConsult draagt met onafhankelijk onderzoek en advies actief bij aan de versnelling van de transitie naar een wereld van 100% elektrisch vervoer.

(fotografie Antoinette Kuhlmann)

Deel deze pagina