Rapport voor Vlaamse Overheid leidt tot uitbreiding van onder andere autodelen

17-01-2018

autodelen

In opdracht van de Vlaamse Overheid deed EVConsult vorig jaar onderzoek naar mogelijke prikkels die de adoptie van elektrische voertuigen in Vlaanderen kunnen stimuleren, de zogenaamde Easy Mobility Incentives. Een van de onderwerpen die aan bod kwamen in ons EMI-rapport was het concept van autodelen en de barrières die startups op dit gebied tegenkomen. Het onderzoek wees uit dat een van de grootste pijnpunten van financiële aard was, met name dat aanbieders van autodelen en vzw’s geen aanspraak konden maken op de Vlaamse aankooppremie voor EV’s.

EVConsult heeft in dit rapport niet enkel onderzoek gedaan, maar ook aanbevelingen voor beleidswijzigingen geformuleerd, waaronder de uitbreiding van de premie naar aanbieders van autodelen.

Onze aanbevelingen werden goed ontvangen en op voorstel van minister Bart Tommelein heeft de Vlaamse Regering nu besloten om de premie uit te breiden tot deze doelgroep middels een wijziging van het Energiebesluit, dat met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 januari 2018.

Lees het volledig rapport op onze website.

Lees hier het volledig wijzigingsbesluit.

EVConsult draagt met onafhankelijk onderzoek en advies actief bij aan de versnelling van de transitie naar een wereld van 100% elektrisch vervoer.
Deel deze pagina