Alle projecten

EVS32 V2X Amsterdam

Gemeente Amsterdam is ervan overtuigd dat elektrische voertuigen die zowel energie afnemen van het elektriciteitsnet als energie terugleveren aan het elektriciteitsnet, een oplossing vormen voor...

Verkenning laad- en waterstoftanklocaties Personenvervoer over Water

De provincie Zuid-Holland heeft EVConsult gevraagd om, voorafgaand aan het opstellen van het Programma van Eisen voor het nieuwe contract Personenvervoer over Water Rotterdam-Drechtsteden, een...

Facilitering Elektrische Voertuigen met Roadmap Slim Laden

De groei van elektrische mobiliteit heeft impact op het elektriciteitsnet. De elektriciteitsvraag van elektrische auto’s valt zonder ingrepen veelal samen met bestaande piekbelastingen op het laagspanningsnet. Dit probleem...