Alle projecten

Exploitatiestrategie en contractmodel Almere

De gemeente Almere realiseert laadpunten in de openbare ruimte en wilde haar strategie hierbij herijken. EVConsult ondersteunde bij het realiseren van een nieuwe afgestemde aanpak...

Keuze contract- en exploitatiemodellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wilde laadinfrastructuur ter beschikking stellen aan alle aangesloten gemeenten. Voor de uitrol en exploitatie van openbare laadpunten waren grofweg 3...

E-hub Antwerpen – HUME

EVConsult werkt sinds 2009 aan de uitrol van fysieke laadlocaties, waar verschillende doelgroepen mobiliteit (voer- en vaartuigen) samenkomen. Met VITO ontwikkelden we in Antwerpen een...