Alle projecten

Smart Charging Amsterdam

Amsterdam heeft het grootste publieke laadnetwerk ter wereld. Het netwerk bestaat bij ingang van dit project uit bijna 2.000 publieke laadpunten. Om te zorgen voor...

NKL Ketenoptimalisatie

Het aanvraag- en realisatieproces van publieke Laadinfrastructuur is binnen het project Ketenoptimalisatie in kaart gebracht. Hierdoor wordt duidelijk waar het proces kan worden geoptimaliseerd en waar kosten...

Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het Ministerie van Economische Zaken bij het uitvoeren van het programma Elektrisch Vervoer. Daarvoor volgt RVO.nl de ontwikkeling van...