Onduidelijkheid belastingverlaging staatsecretaris

30-03-2016

Laden aan paal goedkoper maar voor wie?

Afgelopen maandag kondigde staatssecretaris Wiebes (financiën, VVD) aan dat hij de energiebelasting op laadpalen wil verlagen met 5 cent per kilowattuur. De verlaging geldt van 2017 tot en met 2020 voor elektriciteit die geleverd wordt aan laadpalen met die zelfstandig zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit is goed nieuws voor de 90.000 elektrisch rijders in Nederland zou je zeggen. Veel e-rijders laden openbaar: 74% van de Nederlanders is op openbare laadpalen aangewezen omdat zij geen eigen terrein hebben waar hun auto kan laden.

De vraag is alleen waar de prijsverlaging terecht komt? Bij de exploitanten, de gemeenten of de elektrisch rijders? Slechts 24% van de Nederlandse gemeenten heeft harde afspraken gemaakt over de laadprijs met exploitanten, zo blijkt uit onderzoek van EVConsult, een advieskantoor gespecialiseerd in elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Die gemeenten hebben controle over de prijs voor de e-rijder. In de meeste gemeenten is dat niet het geval en is onduidelijk wie gaat profiteren van de door Wiebes aangekondigde prijsverlaging.

Waar is de prijsverlaging te verwachten?

Bij gemeenten die controle hebben over de prijsstelling (24%) is de prijs per kWh momenteel in 6% van de gemeenten (24) tussen de 25 en 30 cent. Dit zijn gemeenten in de regio’s Utrecht, Rotterdam en Den Haag. In een groot deel van Gelderland, Noord-Holland en Flevoland ligt de kWh-prijs tussen de 30 en 35 cent (18%, 70 gemeenten). De gemeenten in deze gebieden zullen hun exploitanten kunnen aanspreken op de verlaging van de energiebelasting, zodat deze ten goede van de elektrisch rijder komen, of extra palen kunnen worden neergezet. Een rondvraag langs enkele betrokken gemeenten leert dat zij nog niet hebben besloten wat zij met het prijsvoordeel gaan doen.

 

Prijsstelling per gemeente

 

Prijsstelling per gemeente

Lichtgroen: prijsbeleid 25-30ct (6%)

Donkergroen: prijsbeleid 30-35ct (18%)

Rood: geen prijsbeleid (76%)

Lage prijs stimuleert EV

In de gemeente Utrecht wordt momenteel een van de laagste prijzen van Nederland aan geboden: 26 cent per kWh. Aart Meijles, programmamanager elektrisch rijden van de gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het prijsbeleid op het laadnetwerk van de gemeente: “Vanuit onze rol in het verbeteren van de luchtkwaliteit vinden we het belangrijk dat elektrisch rijden concurrerend is ten opzichte van rijden op benzine. Utrecht wil het binnenstedelijk vervoer langzaam vervangen voor elektrisch. Hierbij past een aantrekkelijk laadtarief. Je moet mensen ook positief stimuleren de overstap te maken.” Utrecht heeft met bijna 600 laadpunten op straat een van de meest uitgebreide laadnetwerken van Nederland.

Vaste prijs vooral in grote steden

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een verschil bestaat tussen stedelijke en minder stedelijke gemeenten. Omdat in stedelijk gebied gemeenten veelal wél controle hebben op de laadprijs, kan een groot deel van de elektrisch rijders toch laden voor een vaste lage prijs. Het aantal elektrisch rijders dat bij hun huis kan laden voor een vaste prijs is dus nog relatief hoog: 39,4 %, of iets meer dan 35.000 elektrisch rijders. Buiten de 94 gemeenten met vaste prijzen blijkt de prijsstelling in de laadpalenmarkt onduidelijk. Veel gemeenten weten zelf niet wat de prijstelling is op hun palen. Ook voor veel elektrisch rijders is niet duidelijk hoeveel het laden op een paal kost.

Als gemeenten het voordeel van deze belastingverlaging willen benutten voor prijsverlagingen voor elektrisch rijders of het aanleggen van meer laadpalen moeten zij dit duidelijk afspreken met exploitanten. Door de dalende benzineprijzen en op handen zijnde veranderingen in de energiewetgeving wordt alleen maar urgenter dat betrokken overheden prijsbeleid vastleggen en handhaven.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij Tim van Beek.

Deel deze pagina