fbpx
Via www.nudge.nl
Afgelopen dinsdag 2 april kwamen Vrienden van Nudge weer bijeen om zich te laten inspireren en te leren van elkaar. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van duurzame mobiliteit en vond plaats bij De Groene Afslag, een plek waar duurzaamheid en circulariteit centraal staan.

Een Vriendenbijeenkomst over duurzame mobiliteit pal naast de A1. Hoe toepasselijk is dat? Heel erg. Zeker als de locatie ‘de Groene Afslag’ in het hart van ’t Gooi is. Een plek met een lange historie. Jaren geleden waren er militairen gehuisvest en aansluitend was het een AZC voor vluchtelingen uit de gehele wereld. Toen het gebouw geen functie meer leek te hebben, zag initiatiefnemer Lucas Mol de potentie als duurzame hotspot. Door de bestaande omgeving creatief te combineren met gebruikte materialen creëerde hij en zijn team een inspiratievolle pleisterplaats die circulariteit een nieuwe dimensie geeft. Dé ideale plek om samen met de vrienden van Nudge de toekomst van duurzame mobiliteit te bespreken.

Groei op de elektrische markt

De focus van de mobiliteitstransitie ligt momenteel vooral bij elektrische auto’s. Een paar jaar geleden waren er nog maar een paar modellen beschikbaar, maar het aanbod groeit hard. Op dit moment rijden er al zo’n 50.000 volledig elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. Ruud van Sloten van EV Consult was ruim 10 jaar geleden nauw betrokken bij de introductie van elektrische mobiliteit. Een van de showstoppers destijds was het gebrek aan een laadinfrastructuur.

Een handvol laadpalen

In de begintijd was er maar een handvol laadpalen in Nederland. Het was glashelder dat de opkomst van elektrische auto’s geen kans maakte zonder een landelijke laadinfrastructuur. En die is er gekomen. Tien jaar later heeft alleen Fastned al dik tachtig laadstations verdeeld over heel Nederland. Maar laden kan op heel veel andere plekken; bij theaters, parkeergarages of bij Ikea. Nederland zit volgens Van Sloten in de kopgroep als het gaat om de adoptie van elektrisch vervoer en de uitrol van laadpalen.

Stekkerloos opladen

Toch is dit niet het moment om rustig achterover te leunen. Daarom geeft zijn collega Sjoerd Moorman een kijkje in de toekomst van elektrisch vervoer. Een ontwikkeling die daarbij in het oog springt is de combinatie van smartchargers en Vehicle-to-X laden. De batterij van een auto is namelijk goed bruikbaar voor tijdelijke opslag van energie die je thuis opwekt met zonnepanelen. Dit is niet alleen praktisch voor je eigen huis, maar ook voor je wijk. Buurauto anticipeert daarop met deelauto’s in je eigen buurt. En volgens Moorman is het zeker denkbaar dat die auto’s op termijn ook stroom gaan opslaan en in je buurt leveren. Andere ontwikkelingen op stapel zijn slim laden via het wegdek en andere stekkerloze varianten. Omdat laden dan letterlijk overal kan, verdwijnt daarmee een groot bezwaar tegen elektrisch vervoer.

Hoge drempel

Na de update over elektrisch vervoer is het volgens moderator Lars Sørensen hoog tijd om aan tafel te gaan. En niet alleen om te eten. Hij vraagt de aanwezige vrienden of ze bij het plannen van hun reizen al rekening houden met elektrische opties. Ook is hij benieuwd naar hun ervaringen met en ideeën over elektrisch vervoer. Genoeg aanleiding dus voor inspirerende gesprekken en discussies. Als hij na het eten naar uitkomsten vraagt, blijkt dat veel tafels de toegankelijkheid van elektrische auto’s nog als laag ervaren. Ondanks financiële tegemoetkomingen en dalende prijzen liggen de aanschafkosten nog relatief hoog en veel vrienden voelen dat als een drempel.

Opslag van duurzame energie

Een ander aandachtspunt zijn de batterijen. Die bevatten schaarse grondstoffen waarvan de delving lang niet altijd op een verantwoorde manier gebeurt. Bovendien is de beschikbaarheid van bijvoorbeeld kobalt ook eindig. Aan de andere kant stimuleert schaarste wel de ontwikkeling van innovatieve technologieën. Ook hergebruik van batterijen is een goede optie. Op dat vlak is Nissan een goed voorbeeld. Zij gebruikt batterijen die niet langer geschikt zijn voor auto’s als ‘stationary’ energieopslag, voor opslag van de energie die in de Johan Cruyff Arena wordt opgewekt.

Hyperloop vervoerssysteem

De mobiliteitsgedachten van de Vrienden blijven niet hangen bij het concept ‘auto’. Aan een tafel is het idee geopperd om vervoer compleet anders in te vullen. Zij dagen autoproducenten uit om het over een compleet andere boeg te gooien. Het idee is dan dat BMW bijvoorbeeld geen auto’s meer produceert, maar volledig inzet op mobiliteit onder de grond met behulp van een hyperloop-achtig vervoerssysteem. Op die manier kunnen we de schaarse ruimte boven de grond effectiever en vooral schoner benutten

Mobiliteit as a Service

Lars Sørensen is wat minder extreem in zijn ideeën. Toch vindt hij ook dat er een mindshift nodig is bij automerken. Zelf rijdt hij een BMW i3, maar wilde deze bij aanschaf helemaal niet in bezit hebben. BMW kent de auto veel beter en kan deze dus ook veel beter recyclen. Hij pleit dan ook voor Mobiliteit as a Service. Dat biedt de kans om de beschikbare auto’s effectiever te gebruiken.

Een drastisch besluit

Volgens Edwins Brugts zet BMW vol in op elektrische mobiliteit. Als verantwoordelijke voor elektrische auto’s was hij zeker in het begin een vreemde eend in de bijt bij zijn petrol head-collega’s. Toch nam BMW zo’n 10 jaar geleden een drastisch besluit. Het bedrijf verliet de Formule 1 en benutte de vrijgekomen denk- en innovatiekracht voor de Formule E. De focus op rijplezier werd aangevuld met het streven om de CO2-uitstoot terug te dringen. En met succes.

(Elektrisch) licht aan de horizon

Om beter te anticiperen op de behoefte van de markt onderzocht BMW recent hoe de grote wagenparken (lees grotere bedrijven) denken over elektrificatie van hun auto’s. Hoewel Nederland op zich een koploper is, blijft ook hier de grote doorbraak nog uit. Kosten, gebrek aan laadpalen en te weinig laadpalen zijn nog steeds veelgehoorde drempels. Hoewel deze bezwaren reëel zijn, ziet Brugts licht aan de horizon. Het aanbod elektrische auto’s in alle segmenten groeit hard. Daarnaast breidt ook de laadinfrastructuur snel uit en komt stekkerloos laden rap dichterbij. Tot slot dalen ook de totale kosten door lagere bijtelling, geen BPM en minder kosten voor brandstof en onderhoud.

Al met al zijn alle ingrediënten voor een doorbraak van elektrisch vervoer aanwezig. Het is nu alleen nog de uitdaging om samen het ideale gerecht samen te stellen. Een boodschap die bij de Vrienden van Nudge in ieder geval goed aanslaat.

Nudge vriendenbijeenkomst