fbpx
In 2030 telt ons land zo’n 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Dit vertaalt zich in een laadbehoefte van 7.100 gigawattuur, oftewel 1,7 miljoen laadpunten. Om dat aantal te bereiken, moeten we vanaf nu het gaspedaal diep indrukken. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) zet gemeenten achter het stuur: die moeten dit jaar een laadvisie hebben opgesteld en met de uitrol beginnen. Maar de meeste gemeenten zijn nog niet klaar voor deze megaklus. EVConsult organiseert een webinar om gemeenten op weg te helpen. Meld je hier aan voor het webinar op 16 september om 12 uur.

Webinar Laadvisie EVConsult

De NAL wil dat de laadinfrastructuur geen belemmering gaat vormen voor de groei van elektrisch vervoer. Er moet een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk en energiesysteem komen. Dat moet ook voorzien in de laadbehoefte van elektrische bussen, bestelauto’s, vrachtwagens, binnenvaartschepen en light electric vehicles (LEV’s).

Afwachtende houding

Het tempo van de uitrol van laadinfrastructuur moet omhoog om de doelstellingen te halen, vindt de NAL. Daarom moest iedere Nederlandse gemeente eind 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur hebben vastgesteld en daarna zo snel mogelijk met de uitrol ervan beginnen. Inmiddels is de deadline verschoven naar zomer 2021, maar ook die datum zullen de meeste partijen niet halen. De grote gemeenten hebben de handschoen al opgepakt, veel middelgrote en kleinere gemeenten zijn zoekende naar de juiste aanpak. Daarom organiseert EVConsult een Webinar Laadvisie; speciaal voor deze groep, omdat de problematiek en de vraagstukken anders zijn dan bij de grote gemeenten.

Proactieve aanpak

Ondertussen voeren het Rijk en provincies de druk op. En die druk dwingt gemeenten uit hun comfortzone te stappen. Frans van Herwijnen van EVConsult hierover: ‘In de huidige situatie is het plaatsen van laadpalen vaak in een bestaande regionale concessie geregeld of wordt initiatief tot plaatsing aan de markt gelaten. Gemeentes zijn dan volgend. Er komt een verzoek voor een laadpaal binnen, een standaardleverancier plaatst die. Dat is wel heel ontzorgend voor de gemeente, maar ook heel reactief. De overheid vraagt nu een proactieve aanpak.’
Volgens hem komt ‘een wolk aan vraagstukken’ op de gemeenten af. Naast de snel toenemende vraag ook het groeiend aantal tweedehands auto’s, marktpartijen die laadpalen willen plaatsen of snellaadstations willen realiseren, laadpalen in parkeergarages, laadinfrastructuur in nieuwbouwprojecten, VvE’s die gezamenlijk laadpalen willen laten plaatsen. Frans: ‘Gemeenten weten niet waar ze moeten beginnen en hoe ze de juiste keuzes moeten maken.’

Behoeften en wensen

De door de NAL gevraagde laadvisie biedt een uitweg. Bart-Jan Merkx van EVConsult begeleidde de BAR-gemeenten in Zuid-Holland bij het opstellen daarvan. ‘In werksessies hebben we de toekomstige laadvraag besproken. Die hangt af van meerdere factoren. Bijvoorbeeld sociaal-economische, demografische, ruimtelijke en de rol van stadslogistiek. Door EVTools, waar EVConsult mee samenwerkt, is EVMaps ontwikkeld. Een tool die de laadbehoefte van de komende jaren op basis van dit soort factoren in kaart brengt, tot op straatniveau toe. Daarna hebben we die behoefte gecombineerd met de eigen wensen van de gemeenten. Wat zijn je ruimtelijke randvoorwaarden? Wil je veel laadpalen in de publieke ruimte of juist niet? Welke rol wil je als gemeente pakken in elektrisch vervoer? We proberen gemeenten bewust te maken van het feit dat ze echt zelf aan de slag moeten om invulling te kunnen geven aan de grote vraag die de komende vijf jaar op ze af gaat komen.’

Realisatie

Vervolgens wordt gekeken welke stappen genomen moeten worden om de doelen uit de laadvisie te bereiken. Bart-Jan: ‘Wat we meenemen in de laadvisie is een driejarenplan: wat moet je nu doen voor die proactieve uitrol en hoe kun je die uitrol versnellen. Een manier om te versnellen is het vroegtijdig aanvragen van je verkeersbesluiten. Dat hebben we ook bij de BAR-gemeenten gedaan. De locaties die we op EVMaps hebben bepaald, hebben we gedeeld met de bewoners. Op basis van de reacties van de bewoners hebben we de uiteindelijke laadkaart opgesteld en de verkeersbesluiten voor alle locaties in één keer aangevraagd. Een zogenaamd verzamelverkeersbesluit.’
Frans noemt als belangrijk punt bij de uitrol het inpassen van de laadvisie in de bestaande of nieuwe regionale concessie. In hoeverre kan je nieuwe beleid binnen de bestaande concessie worden gerealiseerd en welke obstakels moeten uit de weg worden geruimd? Frans: ‘En op het moment dat een nieuwe uitvraag wordt gedaan, kun je als gemeente met de laadvisie in je hand input leveren.’

Balans

De NAL vraagt elke twee jaar om een geactualiseerde laadvisie, inclusief een prognose van de laadvraag en de ontwikkeling die in de gemeente heeft plaatsgevonden. Een goede monitoring van het gebruik helpt gemeenten om op een volwassen manier te sturen. Want dat de ontwikkelingen snel gaan en de laadvisie na twee jaar aan actualisatie toe is, staat buiten kijf. Frans: ‘Het consumentengedrag, zoals het gebruik van tweedehands elektrische voertuigen. Het aanbod van de markt, met bijvoorbeeld slimme apps of concepten voor deelmobiliteit. En het veranderende beleid van het Rijk en op Europees niveau. Binnen al die onvoorspelbaarheden moet je je toch een beeld vormen van welke kant het opgaat. Dat is de balans die je moet zoeken.’