Laden op terrein Vereniging van Eigenaren komt moeizaam van de grond

18-01-2018

Om de verwachte groei van elektrische voertuigen (EV’s) in de komende jaren aan te kunnen, is het belangrijk dat de laadinfrastructuur meegroeit met het aantal elektrische auto’s. Ecorys en EVConsult onderzochten de stand van zaken en belemmeringen bij realisatie van laadinfrastructuur in de gebouwde omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat huurders en eigenaar-bewoners van VvE’s over aanzienlijk minder laadpunten – en elektrische auto’s – beschikken dan huurders en eigenaren van een eengezinswoning. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Om de druk van laadoplossingen op de publieke ruimte te beperken, wordt in Nederland de ‘ladder van laden’ gehanteerd. Het uitgangspunt is dat er voor elektrisch rijders alleen een publiek laadpunt wordt gerealiseerd, als thuisladen of laden op semi-publiek terrein niet mogelijk is. Uit onderzoek van Ecorys en EVConsult blijkt dat het voor huurders en appartementeigenaren in een Vereniging van Eigenaren (VvE) echter niet eenvoudig is om zelf een laadpunt te realiseren, ondanks dat zij vaak over een eigen parkeerplaats beschikken. Dit komt omdat zij voor de realisatie toestemming nodig hebben van de VvE en/of de verhuurder. Besluitvorming door verhuurders en VvE-besturen verloopt in veel gevallen moeizaam en traag. Dit leidt ertoe dat de meest ruimte- en kostenefficiënte realisatie van elektrische laadpunten voor deze groep (potentiële) e-rijders belemmerd wordt. De voornaamste reden hiervoor is dat verhuurders en VvE-besturen niet altijd evenveel rekening houden met de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden. Hierdoor staan de voordelen van het tijdig inzetten op voldoende laadpunten, zoals mogelijke collectieve kostenbesparing, vaak onvoldoende op het netvlies.

Uit het onderzoek komen verschillende oplossingsrichtingen naar voren om het tij te keren. Voorbeelden zijn het reguleren (recht op een laadpaal, waarbij het primaat bij de elektrische rijder ligt in plaats van de verhuurder of VvE) en financiële prikkels (subsidie). Op korte termijn kan worden gedacht aan verhogen van het kennisniveau. De beslissende partijen worden geadviseerd over de ontwikkelingen in elektrisch rijden en laden, en het faciliteren van het besluitvormingsproces met ‘best practices’ en standaarddocumenten die realisatie van laadinfrastructuur vereenvoudigen.

Deel deze pagina