Laadpleinen onmisbaar voor leefbaarheid van steden in de toekomst

12-04-2018

Met de groei van elektrisch vervoer verschijnen er ook steeds meer laadpalen in de publieke ruimte. Op dit moment zijn er ruim 28.000 publieke laadpunten in Nederland. In 2020 zouden dat er 70.000 moeten zijn en dat betekent dat er in de straat steeds meer laadpalen en borden komen. Dat deze ontwikkeling een grote impact heeft op het toekomstige straatbeeld ligt voor de hand.

Gemeenten en marktpartijen zijn op zoek naar alternatieve laadoplossingen

Om kosten en ruimte te besparen, hebben zowel gemeenten als marktpartijen interesse in alternatieve laadoplossingen voor elektrisch vervoer. Er is behoefte aan een alternatief waarbij de publieke laadpaal slim wordt gecombineerd met een bestaande aansluiting of wordt geïntegreerd in bestaand straatmeubilair. Denk hierbij aan het opladen via een lantaarnpaal, een brug, een perscontainer of in de straat. Op het NKL Kennisplatform Anders Laden zijn verschillende van deze mogelijkheden verzameld en worden gemeenten geholpen bij de implementatie van deze innovatieve laadoplossingen. Een veelbelovende oplossing voor zowel gemeenten als bedrijven is het toepassen van laadpleinen.

Slim ruimtegebruik

Laadpleinen zorgen voor een concentratie van laadpunten op één plek, waardoor de openbare ruimte in de rest van de wijk of bedrijventerrein ontzien wordt. Een beschermd stadsgezicht leent zich bijvoorbeeld niet voor heel zichtbare laadinfra. Deze laadoplossingen zijn maatwerk, omdat de laadvraag per locatie en doelgroep erg uiteen kan lopen. Daarnaast vertonen bewoners, bezoekers en forenzen ander laadgedrag; zo laden bewoners vooral ’s avonds na werktijd, terwijl forenzen en bezoekers juist veel overdag laden. Laadpleinen zijn bij uitstek geschikt om deze verschillende doelgroepen te bedienen en gecombineerd gebruik te stimuleren.

De belangrijkste voordelen van laadpleinen:

  • Versnelling en optimalisering van het realisatieproces van laadpunten;
  • Realisatie van een groot aantal laadpunten in een keer;
  • Vermindering van parkeerstress, door efficiënt gebruik parkeervakken;
  • Verbetering van het straatbeeld, dankzij kleine laadobjecten;
  • Optimalisatie van het gebruik van de netcapaciteit, door slimme verdeling.
Laadpleinen in Arnhem, Rotterdam, Den Bosch etc.

EVConsult is betrokken bij verschillende projecten waar laadpleinen zijn of worden gerealiseerd in verschillende steden in Nederland. Ook voor verschillende bekende distributiebedrijven en bedrijventerreinen heeft EVConsult de beste oplossing gezocht en gevonden. De realisatie van laadpleinen is voor deze partijen een elegante, flexibele en kostenefficiënte oplossing voor een groeiende laadvraag.

Zo is in de gemeente Arnhem in april 2017 het eerste publieke laadplein voor elektrische auto’s in Nederland geopend. De laders op het plein zijn zeer compact en zo vormgegeven dat ze niet te veel opvallen op de parkeerplaats. Het laadplein op parkeerplaats Trans biedt zestien elektrische voertuigen de mogelijkheid om tegelijkertijd op te laden, negen van de zestien vakken zijn gereserveerd voor elektrisch rijders. Slimme software stemt de elektriciteitsvraag van de auto’s af op de capaciteit van het elektriciteitsnet, zodat er geen onnodig zware netaansluiting hoeft te worden gerealiseerd. Gebruikers hebben toegang tot de laders met een app.

Effecten van het reserveren van parkeerplaatsen (afkruisen)

Net als in de gemeente Arnhem, wordt ook elders in het land geëxperimenteerd met het al dan niet (gedeeltelijk) afkruisen van parkeerplaatsen bij laadpleinen. Als er in de publieke ruimte voldoende laadpleinen worden gerealiseerd, is het reserveren van de plaats voor de elektrisch rijder niet altijd meer nodig, zo is de gedachte. Dit heeft een positief effect op de parkeerdruk. In onder meer Den Haag, ’s-Hertogenbosch en Rotterdam zijn of worden proeven opgezet om de mogelijkheden te onderzoeken. Uit de eerste resultaten in de gemeente Arnhem, blijkt dat het gedeeltelijk afkruisen van de parkeervakken een behoorlijk effect heeft op het verbruik op de overige laadpunten: het aantal gebruikers is wel 4 tot 5 keer hoger.

Effect afkruisen laadpunten Arnhem op gebruik: laadpunt 1 t/m 9 zijn gereserveerd voor elektrische voertuigen

EVConsult helpt gemeenten en bedrijven bij de realisatie van laadpleinen. Door gedegen kennis van Elektrisch Vervoer en de innovatieve mogelijkheden in de markt kan EVConsult ook uw gemeente of bedrijf helpen bij het realiseren van laadpleinen.

Wilt u meer weten over laadpleinen? Neem dan contact op met Roos van der Ploeg, r.vanderploeg@evconsult.nl; zij wil u er graag alles over vertellen.

Bron: NKLNederland
Fotografie: ChargingPlaza, AllegoCharging

Deel deze pagina