Kunnen elektrische voertuigen het elektriciteitsnet ondersteunen?

13-02-2018

In december van het vorige jaar hebben de vier energieministers een akkoord bereikt over het Energiepact. Dat pact omvat de grote beleidslijnen voor de toekomst van het energie-en klimaatbeleid tot 2050. De kernuitstap blijft 2025, in 2030 moet 40 % van de elektriciteit met duurzame bronnen opgewekt worden en in 2050 100%.

In het licht van de discussie rond de kernuitstap en de toekomst van onze energievoorziening was er geen beter moment om een antwoord op deze vraag te zoeken. In samenwerking met Enervalis, het Nederlandse NewMotion en hoogspanningsnetbeheerder Elia leidt EVConsult een door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd onderzoekproject naar de inpassing van elektrische voertuigen in het elektriciteitsnet. De batterijen van deze voertuigen kunnen middels V2G-technologie gebruikt worden als lokale energieopslag en -in geaggregeerde vorm – flexibiliteits- en andere diensten aan het elektriciteitsnet bieden.

Het consortium zal in dit twee jaar durende project onder andere onderzoeken welke praktische en technologische uitdagingen hieraan verbonden zijn en hoe deze te overwinnen. Voor dit project heeft EVConsult het aanvraagdossier voorbereid en ingediend, en zal naast het projectmanagement ook haar technische expertise inzetten.

EVConsult draagt met onafhankelijk onderzoek en advies actief bij aan de versnelling van de transitie naar een wereld van 100% elektrisch vervoer.
Deel deze pagina
Tagged