OEM’s

Op het moment zijn OEM’s veel bedrijfsprocessen volledig opnieuw aan het uitvinden. De supply chain, productie, onderhouds- en verkooppersoneel, dealernetwerk, elk onderdeel van het bedrijf wordt beïnvloed door de ‘elektrische revolutie’. Een nieuw element daarbij is laadinfrastructuur. Toekomstige kopers van auto’s willen overal volledig bediend worden: thuis, op het werk en tussendoor. Het is noodzakelijk voor dealers om te weten hoe ze potentiële klanten kunnen service kunnen verlenen met betrekking tot het opladen van hun auto. Wat doet EVToolsvoor OEM’s?

  1. Informatievoorziening – De onlinetools van EVTools kunnen een informatieportal zijn over locatie, vraag, beschikbaarheid en prestaties van het laadnetwerk voor de dealer en potentiële klant.
  2. Faciliteren van de aanvraag en realisatie procedure voor laadpunten door individuen en bedrijven – EVTools aanvraagportaal maakt de integratie in het verkoop- en afhandelingsproces mogelijk voor zowel online laadpuntaanvragen door EV-eigenaren, dealers en potentiële kopers van auto’s en het beheer van deze applicaties.
plankaart
Plankaart

De groei van elektrisch auto’s creëert nieuwe ruimtelijke uitdagingen in steden. Publieke en semipublieke laders worden geïnstalleerd in de openbare ruimte, parkeergarages, benzinestations en dergelijke. Tegelijkertijd worden commercieel haalbare bedrijfscasussen gemaakt voor publiek laden.

In sommige landen is de vraag zodanig dat veel auto’s worden geladen op één van de verschillende laadhubs verspreid over het stedelijk gebied. Om dit netwerk optimaal uit te breiden naar toekomstige behoeften, moeten we het huidige netwerk monitoren en preciezer voorspellen waar nieuwe laadpunten moeten worden geïnstalleerd. De EV-Planning-functionaliteit van EVTools stelt toekomstige locaties voor, waardoor samenwerking tussen steden, CPO’s en DSO’s wordt vergemakkelijkt. Binnen de stadsadministraties helpt het om het uitrolbeleid en wettelijke regelingen bij het opladen en parkeren te vergemakkelijken.

Het doel van de plankaart is een planning van de uitbreiding van een (bestaand) netwerk, inzichten in de prestaties van het laadnetwerk en financiële modellering van laadinfrastructuur voor contractbeheer of inkoop.

Monitoringsdashboard

Steden en laadpuntbeheerders hebben niet altijd een diepgaand inzicht in de prestaties van hun laadnetwerk. Deze EVTools-functionaliteit is geprogrammeerd voor het analyseren en grafisch- en visueel weergeven van onbewerkte laadgegevens. Voor netbeheerders geeft het hulpprogramma per laadpunt of gebied, laadpatronen weer gedurende dag, week en jaar (seizoensinvloeden).

Aanvraagportaal

De realisatie van een oplaadpunt vereist dat verschillende actoren samenwerken (zoals netbeheerders, verschillende afdelingen van gemeenten, laadpuntbeheerders en aannemers). Door heel Nederland bevinden zich laadpunten in verschillende fasen van het realisatieproces. Deze EVTools-functionaliteit is bedoeld om dit proces te optimaliseren en alle betrokken actoren de huidige status van elk laadpunt te bieden.

EVMonitor

De EVMonitor laat precies zien hoe het zit met de groei van elektrisch vervoer, zowel nationaal als regionaal. De ontwikkelingen zijn bovendien per voertuigcategorie inzichtelijk gemaakt. Zo zijn naast volledig elektrische personenauto’s de groeicijfers van onder andere bestelauto’s, bussen en elektrische vrachtwagens te vinden. Dit detailniveau biedt nog geen enkele andere bron. De EVMonitor koppelt de groei ook nog eens aan de mate waarin Nederland voldoet aan het nieuwe, nationale Klimaat- en Energieakkoord. Zo is onder andere uit de cijfers afleesbaar dat dankzij de toename van volledig elektrisch vervoer de CO2-reductie tot nu toe ruim 10.400 ton bedraagt. De EVMonitor is daarmee interessant voor iedereen die zich bezighoudt met de klimaatdoelstellingen.

 

Road to Zero
Een geïntegreerde oplossing

Uniek aan EVTools is dat het tools en data integreert. Hoewel het mogelijk is om een van de componenten te gebruiken, zullen volledige EVTools-functies belanghebbenden in staat stellen om elkaars gegevens te integreren in de uitrol en beheer strategieën van hun laadpuntnetwerk. Exploitanten van laadpunten zouden bijvoorbeeld locaties kunnen kiezen die beter aansluiten bij de netvereisten, wat de tijd verkort die nodig is voor het netwerkrealisatieproces. Anticiperen op locaties met een hoog gebruik wordt makkelijker door statistische en actuele informatie over het gebruik van het netwerk. Dit zal de kosten verlagen door op deze locaties in plaats van één laadpunt, een laadhub in gebruik te nemen. Het potentieel van EVTools op gegevens gebaseerde uitrol van laadnetwerken op basis van coöperatieve tooling en het delen van gegevens, is nog maar net zijn waarde aan het tonen.

Geïnteresseerd in het gebruik van EVTools?
Neem contact met ons op voor vragen of een prijsindicatie voor uw specifieke behoeften!

Contactpersoon
Tim van Beek
Tim van Beek, is medeoprichter en eigenaar van EVConsult. Hij heeft een achtergrond in de stedenbouw- en bestuurskunde en is sinds 2002 werkzaam als projectleider en adviseur in binnen- en buitenland voor verschillende organisaties in de sectoren ruimte, water en infrastructuur. Vanuit die rollen maakte hij al in 2007 met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid kennis met de dynamische wereld van elektrisch vervoer. Sinds de introductie van elektrisch vervoer werkt Tim als projectleider en adviseur voor verschillende opdrachtgevers aan het daadwerkelijk op straat brengen van voertuigen en infrastructuur.