EVTools voor netbeheerders

Netbeheerders kijken nog met gemengde gevoelens naar laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Zij zien in dat de toekomst van mobiliteit elektrisch is, maar vrezen hoge investeringen in de lokale (LS-)netten. Verwacht wordt dat 30% van de toekomstige elektriciteitsvraag wordt veroorzaakt door mobiliteit. Hoe beïnvloedt dit de elektriciteitsvraag op lokale elektriciteitsnetten?

Regionale netbeheerders (DSO’s) zijn bang voor de gevolgen van het grote laadconcentraties op zwakke punten in het net. Er is bij hen weinig bekend over de prestaties en ontwikkeling van het publieke laadnetwerk. Er zijn enkele onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van laden op het net en sommige naar de spreiding en planning van laadinfrastructuurlocaties, maar de voorspellingen zijn relatief onzeker en weinig gedetailleerd. Hoe zit het met het specifieke lokale netwerk van de DSO? Naarmate netwerken slimmer worden en meten intelligent wordt, ontstaat de drang om EV-infrastructuurnetwerken ook in detail te analyseren om strategieën voor netverbetering te definiëren. De op data gebaseerde netwerkanalyse tool van EVTools biedt mogelijkheden om ontwikkelingen in kaart te brengen en om strategische uitrol te bevorderen door de netbeheerder, gemeenten en laadpuntbeheerders (CPO’s).

Netwerkplanners en asset manager hebben behoefte aan eenvoudige, gebruiksvriendelijke data die kunnen worden geïntegreerd in bestaande netbeheersoftware. Wat biedt EVTools DSO’s?

  1. Strategische uitbreiding van laadnetwerk – EVTools meet de energievraag en -prestaties van het bestaande laadnetwerk, samen met een op data gebaseerde prognose maakt het strategische uitbreiding van de laadinfrastructuur mogelijk vanuit het oogpunt van asset manager
  2. Beheer van netwerkimpact – DSO’s kunnen de spreiding en locaties van laadinfrastructuur en de impact ervan op het net beoordelen met EVTools
  3. Integratie van net-informatie in aanvraag en realisatie procedures voor laadpunten door individuen en bedrijven – EVTools aanvraagportaal maakt de integratie van net-informatie mogelijk voor zowel online-aanvragen van een laadpunt door EV-eigenaren als het beheer van deze aanvragen door de verschillende stakeholders in dit proces
  4. Informatievoorziening – de onlinetools van EVTools kunnen een informatieportaal zijn voor gebruik en energievraag, beschikbaarheid en prestaties van het laadnetwerk voor verschillende belanghebbenden (stad, netbeheerder, exploitant van laadpunten, gebruiker van laadpunten of aanvrager, enz.)
  5. Virtuele pilots – EVTools simulatiemodellen kunnen worden gebruikt om scenariostudies uit te voeren van bijvoorbeeld innovatieve pilots.
Prognose kaart
Prognosekaart

De verwachte groei in EV’s en hun technologische ontwikkelingen zijn een belangrijke factor bij de ontwikkeling van het laadnetwerk. Deze functionaliteit van EVTools ondersteunt toekomstbestendige strategieën voor de uitbreiding van het laadnetwerk. Er zijn verschillende opties, de meeste zijn dynamisch en hebben instelbare parameters (zoals het prognosejaar en het type gebruikers/EV’s). Het onderstaande voorbeeld is toegepast in bijna de helft van de Nederlandse steden en gemeenten.

Voor netbeheerders is de locatie van lokale netwerken geïntegreerd in het model. Laadprofielen in specifieke 100x100m-gebieden worden weergegeven om toekomstige netbelasting door laadinfrastructuur te voorspellen. Gegevens die worden gebruikt om deze functionaliteit van EVTools te vullen zijn:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Leeftijden, inkomsten, enz. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Kadastrale gegevens (Kadaster), opensource kaart of vergelijkbare kaartlaag
  • Gemeentelijke laadpuntgegevens (bij voorkeur rechtstreeks via gecontracteerde exploitant)
  • Netgegevens (locatie- en congestie-informatie)
plankaart
Plankaart

De groei van elektrisch auto’s creëert nieuwe ruimtelijke uitdagingen in steden. Publieke en semipublieke laders worden geïnstalleerd in de openbare ruimte, parkeergarages, benzinestations en dergelijke. Tegelijkertijd worden commercieel haalbare bedrijfscasussen gemaakt voor publiek laden.

In sommige landen is de vraag zodanig dat veel auto’s worden geladen op één van de verschillende laadhubs verspreid over het stedelijk gebied. Om dit netwerk optimaal uit te breiden naar toekomstige behoeften, moeten we het huidige netwerk monitoren en preciezer voorspellen waar nieuwe laadpunten moeten worden geïnstalleerd. De EV-Planning-functionaliteit van EVTools stelt toekomstige locaties voor, waardoor samenwerking tussen steden, CPO’s en DSO’s wordt vergemakkelijkt. Binnen de stadsadministraties helpt het om het uitrolbeleid en wettelijke regelingen bij het opladen en parkeren te vergemakkelijken.

Het doel van de plankaart is een planning van de uitbreiding van een (bestaand) netwerk, inzichten in de prestaties van het laadnetwerk en financiële modellering van laadinfrastructuur voor contractbeheer of inkoop.

Monitoringsdashboard

Steden en laadpuntbeheerders hebben niet altijd een diepgaand inzicht in de prestaties van hun laadnetwerk. Deze EVTools-functionaliteit is geprogrammeerd voor het analyseren en grafisch- en visueel weergeven van onbewerkte laadgegevens. Voor netbeheerders geeft het hulpprogramma per laadpunt of gebied, laadpatronen weer gedurende dag, week en jaar (seizoensinvloeden).

Aanvraagportaal

De realisatie van een oplaadpunt vereist dat verschillende actoren samenwerken (zoals netbeheerders, verschillende afdelingen van gemeenten, laadpuntbeheerders en aannemers). Door heel Nederland bevinden zich laadpunten in verschillende fasen van het realisatieproces. Deze EVTools-functionaliteit is bedoeld om dit proces te optimaliseren en alle betrokken actoren de huidige status van elk laadpunt te bieden.

EVMonitor

De EVMonitor laat precies zien hoe het zit met de groei van elektrisch vervoer, zowel nationaal als regionaal. De ontwikkelingen zijn bovendien per voertuigcategorie inzichtelijk gemaakt. Zo zijn naast volledig elektrische personenauto’s de groeicijfers van onder andere bestelauto’s, bussen en elektrische vrachtwagens te vinden. Dit detailniveau biedt nog geen enkele andere bron. De EVMonitor koppelt de groei ook nog eens aan de mate waarin Nederland voldoet aan het nieuwe, nationale Klimaat- en Energieakkoord. Zo is onder andere uit de cijfers afleesbaar dat dankzij de toename van volledig elektrisch vervoer de CO2-reductie tot nu toe ruim 10.400 ton bedraagt. De EVMonitor is daarmee interessant voor iedereen die zich bezighoudt met de klimaatdoelstellingen.

Business Case Wagenpak

Deze TCO-tool dienstvoertuigen is bedoeld voor gebruik van organisaties met bedrijfsvloten die inzicht willen in de kosten- en CO2 impact bij de overgang naar volledig elektrische voertuigen. De overgang naar elektrische voertuigen brengt significante CO2 besparingen mee. Voor verschillende voertuigtypen geldt dat de overgang naar elektrisch ook kostenvoordelen biedt: elektrische voertuigen hebben weliswaar vaak hogere aanschafkosten, maar kennen lagere brandstof- en onderhoudskosten. Voor sommige voertuigtypen, zoals bestelbussen, geldt dat de overgang naar elektrisch nog wel duurder is op dit moment maar we zien ook een trend dat steeds meer OEM’s (betaalbare) elektrische modellen van elektrische bestelbussen op de markt brengen.

Met hulp van deze TCO-tool kunt u als organisatie een beeld krijgen in hoeverre de overgang naar elektrische voertuigen voor uw wagenpark haalbaar is. Deze tool geeft op basis van het type voertuigen in het wagenpark van uw organisatie inzicht in de kosten- en CO2 impact bij de overgang naar elektrisch. Op basis van de uitkomsten van de tool kunt u inzicht krijgen in de business case voor overgang naar elektrische voertuigen, haalbare doelstellingen vaststellen en draagvlak voor verduurzaming vinden binnen uw organisatie.

SparkCity

Onderliggend aan de prognoses en simulaties in EVTools zijn diverse data bronnen (zie kader). Prognoses zijn gebaseerd op agent-based simulatie via een open source model ontwikkeld door EVConsult, de Technische Universiteit in Eindhoven en de Nederlandse Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL).

Een grote verscheidenheid aan wat-als-scenario’s met betrekking tot de veranderende mobiliteits- en energiesector (zoals V2G-systemen, opslag plus waterstofproductie) kan worden gesimuleerd om de impact op de openbare ruimte, het elektriciteitsnet en de businesscase van hernieuwbare elektriciteit en laadpunten te analyseren.

Ons model heeft momenteel de meest accurate voorspelling van de adoptie van elektrische voertuigen in Nederland en wordt gebruikt om beslissingen van de overheid op te baseren. Het wordt ook toegepast om de neteffecten van elektrische voertuigen voor netbeheerders te bestuderen en het is momenteel in ontwikkeling om het gedrag van autonome en gedeelde voertuigen te kunnen simuleren.

Road to Zero
Een geïntegreerde oplossing

Uniek aan EVTools is dat het tools en data integreert. Hoewel het mogelijk is om een van de componenten te gebruiken, zullen volledige EVTools-functies belanghebbenden in staat stellen om elkaars gegevens te integreren in de uitrol en beheer strategieën van hun laadpuntnetwerk. Exploitanten van laadpunten zouden bijvoorbeeld locaties kunnen kiezen die beter aansluiten bij de netvereisten, wat de tijd verkort die nodig is voor het netwerkrealisatieproces. Anticiperen op locaties met een hoog gebruik wordt makkelijker door statistische en actuele informatie over het gebruik van het netwerk. Dit zal de kosten verlagen door op deze locaties in plaats van één laadpunt, een laadhub in gebruik te nemen. Het potentieel van EVTools op gegevens gebaseerde uitrol van laadnetwerken op basis van coöperatieve tooling en het delen van gegevens, is nog maar net zijn waarde aan het tonen.

Geïnteresseerd in het gebruik van EVTools?
Neem contact met ons op voor vragen of een prijsindicatie voor uw specifieke behoeften!

Contactpersoon
Tim van Beek
Tim van Beek, is medeoprichter en eigenaar van EVConsult. Hij heeft een achtergrond in de stedenbouw- en bestuurskunde en is sinds 2002 werkzaam als projectleider en adviseur in binnen- en buitenland voor verschillende organisaties in de sectoren ruimte, water en infrastructuur. Vanuit die rollen maakte hij al in 2007 met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid kennis met de dynamische wereld van elektrisch vervoer. Sinds de introductie van elektrisch vervoer werkt Tim als projectleider en adviseur voor verschillende opdrachtgevers aan het daadwerkelijk op straat brengen van voertuigen en infrastructuur.