CPO’s

De prestaties van bestaande laadinfrastructuur en verwachte groei aan EV’s bepalen voor een groot deel de toekomstige laadnetwerken. Voor het kiezen van strategische en effectieve nieuwe laadlocaties is de business case op zulke locaties van groot belang. Inzicht hierin op basis van historische data en toekomstige prognoses maakt onze toekomstige laadnetwerken effectief en rendabel.

Prognose kaart
Prognosekaart

De verwachte groei in EV’s en hun technologische ontwikkelingen zijn een belangrijke factor bij de ontwikkeling van het laadnetwerk. Deze functionaliteit van EV-IT ondersteunt toekomstbestendige strategieën voor de uitbreiding van het laadnetwerk. Er zijn verschillende opties, de meeste zijn dynamisch en hebben instelbare parameters (zoals het prognosejaar en het type gebruikers/EV’s). Het onderstaande voorbeeld is toegepast in bijna de helft van de Nederlandse steden en gemeenten. Gegevens die worden gebruikt om deze functionaliteit van EV-IT te vullen zijn:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Leeftijden, inkomsten, enz. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Kadastrale gegevens (Kadaster), opensource kaart of vergelijkbare kaartlaag
  • Gemeentelijke laadpuntgegevens (bij voorkeur rechtstreeks via gecontracteerde exploitant)
  • Netgegevens (locatie- en congestie-informatie)
plankaart
Plankaart

De groei van elektrisch auto’s creëert nieuwe ruimtelijke uitdagingen in steden. Publieke en semipublieke laders worden geïnstalleerd in de openbare ruimte, parkeergarages, benzinestations en dergelijke. Tegelijkertijd worden commercieel haalbare bedrijfscasussen gemaakt voor publiek laden.

In sommige landen is de vraag zodanig dat veel auto’s worden geladen op één van de verschillende laadhubs verspreid over het stedelijk gebied. Om dit netwerk optimaal uit te breiden naar toekomstige behoeften, moeten we het huidige netwerk monitoren en preciezer voorspellen waar nieuwe laadpunten moeten worden geïnstalleerd. De EV-Planning-functionaliteit van EV-IT stelt toekomstige locaties voor, waardoor samenwerking tussen steden, CPO’s en DSO’s wordt vergemakkelijkt. Binnen de stadsadministraties helpt het om het uitrolbeleid en wettelijke regelingen bij het opladen en parkeren te vergemakkelijken.

Het doel van de plankaart is een planning van de uitbreiding van een (bestaand) netwerk, inzichten in de prestaties van het laadnetwerk en financiële modellering van laadinfrastructuur voor contractbeheer of inkoop.

Monitoringsdasboard

Steden en laadpuntbeheerders hebben niet altijd een diepgaand inzicht in de prestaties van hun laadnetwerk. Deze EV-IT-functionaliteit is geprogrammeerd voor het analyseren en grafisch- en visueel weergeven van onbewerkte laadgegevens. Voor netbeheerders geeft het hulpprogramma per laadpunt of gebied, laadpatronen weer gedurende dag, week en jaar (seizoensinvloeden).

Aanvraagportaal

De realisatie van een oplaadpunt vereist dat verschillende actoren samenwerken (zoals netbeheerders, verschillende afdelingen van gemeenten, laadpuntbeheerders en aannemers). Door heel Nederland bevinden zich laadpunten in verschillende fasen van het realisatieproces. Deze EV-IT-functionaliteit is bedoeld om dit proces te optimaliseren en alle betrokken actoren de huidige status van elk laadpunt te bieden.

EVMonitor

De EVMonitor laat precies zien hoe het zit met de groei van elektrisch vervoer, zowel nationaal als regionaal. De ontwikkelingen zijn bovendien per voertuigcategorie inzichtelijk gemaakt. Zo zijn naast volledig elektrische personenauto’s de groeicijfers van onder andere bestelauto’s, bussen en elektrische vrachtwagens te vinden. Dit detailniveau biedt nog geen enkele andere bron. De EVMonitor koppelt de groei ook nog eens aan de mate waarin Nederland voldoet aan het nieuwe, nationale Klimaat- en Energieakkoord. Zo is onder andere uit de cijfers afleesbaar dat dankzij de toename van volledig elektrisch vervoer de CO2-reductie tot nu toe ruim 10.400 ton bedraagt. De EVMonitor is daarmee interessant voor iedereen die zich bezighoudt met de klimaatdoelstellingen.

Road to Zero
Een geïntegreerde oplossing

Uniek aan EV-IT is dat het tools en data integreert. Hoewel het mogelijk is om een van de componenten te gebruiken, zullen volledige EV-IT-functies belanghebbenden in staat stellen om elkaars gegevens te integreren in de uitrol en beheer strategieën van hun laadpuntnetwerk. Exploitanten van laadpunten zouden bijvoorbeeld locaties kunnen kiezen die beter aansluiten bij de netvereisten, wat de tijd verkort die nodig is voor het netwerkrealisatieproces. Anticiperen op locaties met een hoog gebruik wordt makkelijker door statistische en actuele informatie over het gebruik van het netwerk. Dit zal de kosten verlagen door op deze locaties in plaats van één laadpunt, een laadhub in gebruik te nemen. Het potentieel van EV-IT’s op gegevens gebaseerde uitrol van laadnetwerken op basis van coöperatieve tooling en het delen van gegevens, is nog maar net zijn waarde aan het tonen.

Geïnteresseerd in het gebruik van EV-IT?
Neem contact met ons op voor vragen of een prijsindicatie voor uw specifieke behoeften!

Contactpersoon
Tim van Beek
Tim van Beek, is medeoprichter en eigenaar van EVConsult. Hij heeft een achtergrond in de stedenbouw- en bestuurskunde en is sinds 2002 werkzaam als projectleider en adviseur in binnen- en buitenland voor verschillende organisaties in de sectoren ruimte, water en infrastructuur. Vanuit die rollen maakte hij al in 2007 met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid kennis met de dynamische wereld van elektrisch vervoer. Sinds de introductie van elektrisch vervoer werkt Tim als projectleider en adviseur voor verschillende opdrachtgevers aan het daadwerkelijk op straat brengen van voertuigen en infrastructuur.