Projectmanagement

Het vormen van een goede strategie is stap één. De concrete transitie naar elektrisch vervoer (EV) is de volgende stap. Hoe zorgt u dat elektrisch busvervoer, elektrisch vrachtvervoer en de geschikte laadinfrastructuur er daadwerkelijk komt?

EVConsult ondersteunt zowel publieke als private organisaties bij projectmanagement en procesmanagement om succesvol te zijn in deze sector.

Omslag naar duurzame mobiliteit
Bij de transitie naar duurzame mobiliteit komt veel kijken:

 • Hoe vervangt u bijvoorbeeld op een betaalbare en slimme manier bussen of taxi’s?
 • Waar en welk type laadinfra moet u plaatsen voor een toekomstbestendig laadnetwerk?
 • Wat zijn de marktstandaarden en hoe ontwikkelen die zich?
 • Hoe voorkomt u een lock-in-effect, waarbij u gebonden blijft aan één leverancier?
 • En hoe ziet de business case eruit?

Experts van EVConsult bedenken slimme en duurzame oplossingen, toegespitst op uw organisatie. We ondersteunen onder meer bij:

 • haalbaarheidsstudies;
 • berekenen van businesscases;
 • planvorming;
 • aanbestedingen;
 • contracteringsstrategien en inkoop;
 • uitvoering;
 • exploitatierekeningen;
 • proces verbetering;
 • laadproposities en
 • klanttevredenheid.

en adviseren we onder meer bij:

 • Vlootscan / elektrificatie;
 • elektrisch vervoer;
 • elektrisch busvervoer en elektrische bussen;
 • elektrisch doelgroepenvervoer;
 • elektrisch vrachtvervoer;
 • elektrische logistiek;
 • elektrische stadsdistributie;
 • aanbesteden van laadinfrastructuur;
 • laadinfrastructuur parkeergarage;
 • openbare laadinfrastructuur;
 • het stimuleren van elektrisch vervoer;
 • V2G (Vehicle to grid);
 • waterstofcelauto’s (FCV’s);
 • plugin-hybrid elektrische voertuigen;
 • walstroom;
 • waterstofcel aangedreven voertuigen;
 • vlootverduurzaming;
 • elektrische (plezier) vaart;
 • hybride en elektrische zeevaart.

In onze projecten begeleiden onze EV-experts organisaties met onafhankelijk EV-advies van plan tot afronding.

Contactpersoon
Ruud van Sloten
Ruud is een ervaren strategie- en management consultant met een track record van projecten in diverse sectoren. Maar de verduurzaming van mobiliteit en alles wat daarbij komt kijken heeft hem gegrepen sinds hij in 2009 vanaf de start betrokken is geweest bij de introductie van elektrisch rijden in Nederland. Bij EVConsult zet hij zijn brede kennis en ervaring in om overheden en bedrijven hun weg te laten vinden in deze dynamische wereld. Met zijn analytische blik en zijn geduld helpt hij bij het formuleren van strategie en beleid, het bepalen van economische effecten en het begeleiden van complexe processen met diverse stakeholders. In zijn vrije tijd maakt hij zijn hoofd leeg door te voetballen en gaat hij regelmatig een weekendje weg om helemaal te ontspannen.