EV-IT

Data en modellen om de transitie naar zero emissie mobiliteit te versnellen

Onze droom is een emissieloze wereld. Dat wil zeggen: geen uitstoot van schadelijke stoffen maar schone lucht. Met onze passie voor elektrisch vervoer willen we daaraan bijdragen.

De jarenlange ervaring en kennis die wij op het gebied van datagedreven advies hebben opgedaan bieden we aan als EV IT. Slimme producten en modellen die antwoord geven op vragen over de groei van elektrisch vervoer, de impact hiervan op huidige systemen of de planning van een toekomstbestendig laadnetwerk.

Voor welke partijen?

Overheden

De groei van het aantal elektrische voertuigen in steden brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de openbare ruimte. In landen met een hoge EV-adoptie zoals Noorwegen en Nederland neemt de hoeveelheid publieke en semipublieke laders in steden snel toe. Veel van deze laders zijn geïnstalleerd op trottoirs en zorgen voor nieuwe objecten in onze straten, die met kabels verbonden zijn aan de ladende auto’s.

Klik hier voor de producten voor overheden.

Netbeheerders

Naarmate netwerken slimmer worden en meten intelligent wordt, ontstaat de drang om EV-infrastructuurnetwerken ook in detail te analyseren om strategieën voor netverbetering te definiëren. De op data gebaseerde netwerkanalyse tool van EV-IT biedt mogelijkheden om ontwikkelingen in kaart te brengen en om strategische uitrol te bevorderen door de netbeheerder, gemeenten en laadpuntbeheerders (CPO’s).

Klik hier voor de producten voor netbeheerders.

OEM's

Op het moment zijn OEM’s veel bedrijfsprocessen volledig opnieuw aan het uitvinden. De supply chain, productie, onderhouds- en verkooppersoneel, dealernetwerk, elk onderdeel van het bedrijf wordt beïnvloed door de ‘elektrische revolutie’. Een nieuw element daarbij is laadinfrastructuur. Toekomstige kopers van auto’s willen overal volledig bediend worden: thuis, op het werk en tussendoor. Het is noodzakelijk voor dealers om te weten hoe ze potentiële klanten kunnen service kunnen verlenen met betrekking tot het opladen van hun auto. Wat doet EV-IT voor OEM’s?

Klik hier voor de producten voor OEM’s.

CPO's

De prestaties van bestaande laadinfrastructuur en verwachte groei aan EV’s bepalen voor een groot deel de toekomstige laadnetwerken. Voor het kiezen van strategische en effectieve nieuwe laadlocaties is de business case op zulke locaties van groot belang. Inzicht hierin op basis van historische data en toekomstige prognoses maakt onze toekomstige laadnetwerken effectief en rendabel. Wat doet EV-IT voor CPO’s?

Klik hier voor de producten voor CPO’s.

Functies EV-IT

EV-IT heeft drie belangrijke functionaliteiten:

  • EV-Voorspelling en Simulatie: prognoses EV-adoptie en laadvraag;
  • EV-Planning & Monitoring: Analyse en beheer laaddata;
  • EV-Procesuitrol: Onafhankelijk aanvraagportaal laadinfrastructuur voor meerdere belanghebbenden.
Contactpersoon
Tim van Beek
Tim van Beek, is medeoprichter en eigenaar van EVConsult. Hij heeft een achtergrond in de stedenbouw- en bestuurskunde en is sinds 2002 werkzaam als projectleider en adviseur in binnen- en buitenland voor verschillende organisaties in de sectoren ruimte, water en infrastructuur. Vanuit die rollen maakte hij al in 2007 met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid kennis met de dynamische wereld van elektrisch vervoer. Sinds de introductie van elektrisch vervoer werkt Tim als projectleider en adviseur voor verschillende opdrachtgevers aan het daadwerkelijk op straat brengen van voertuigen en infrastructuur.