EV-IT

Onlangs is EV-IT gelanceerd; een uitgebreide set van geïntegreerde tools voor het beheren van EV- en laadinfrastructuurgegevens. EV-IT is ontwikkeld door EVConsult & Over Morgen, experts op het gebied van EV-laadinfrastructuur. Op basis van 10 jaar ervaring in de Nederlandse EV-markt, ontwikkelden wij op data gebaseerde modellen om de uitrol van laadinfrastructuur te organiseren en te plannen. De modellen zijn ontwikkeld voor een diverse reeks van opdrachtgevers: gemeenten, provincies en rijksoverheden, netbeheerders, OEM’s en exploitanten van oplaadpunten.

Al 200+ gemeenten hebben gebruik gemaakt van EV-IT waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Maastricht en Groningen. Ook netbeheerders Enpuls/Enexis, Alliander en Eandis hebben al van EV-IT gebruik gemaakt.

De kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt in EV-IT, is van cruciaal belang. De gegevens die worden gebruikt in EV-IT hebben veel verschillende bronnen, zowel open als privé of beschermd door privacywetten. In veel gevallen brengt het verzamelen van gegevens kosten met zich mee. In Nederland zijn deze vast en bij de prijs inbegrepen. De belangrijkste gebruikte bronnen zijn:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Kadastrale gegevens (Kadaster), opensource kaart of vergelijkbare kaartlaag
  • Gemeentelijke laadpuntgegevens (bij voorkeur rechtstreeks via gecontracteerde exploitant)
  • Netgegevens (locatie- en congestie-informatie)

 

 

Voor welke partijen?

Overheden

De groei van het aantal elektrische voertuigen in steden brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de openbare ruimte. In landen met een hoge EV-adoptie zoals Noorwegen en Nederland neemt de hoeveelheid publieke en semipublieke laders in steden snel toe. Veel van deze laders zijn geïnstalleerd op trottoirs en zorgen voor nieuwe objecten in onze straten, die met kabels verbonden zijn aan de ladende auto’s.

Klik hier voor de producten voor overheden.

Netbeheerders

Naarmate netwerken slimmer worden en meten intelligent wordt, ontstaat de drang om EV-infrastructuurnetwerken ook in detail te analyseren om strategieën voor netverbetering te definiëren. De op data gebaseerde netwerkanalyse tool van EV-IT biedt mogelijkheden om ontwikkelingen in kaart te brengen en om strategische uitrol te bevorderen door de netbeheerder, gemeenten en laadpuntbeheerders (CPO’s).

Klik hier voor de producten voor netbeheerders.

OEM's

Op het moment zijn OEM’s veel bedrijfsprocessen volledig opnieuw aan het uitvinden. De supply chain, productie, onderhouds- en verkooppersoneel, dealernetwerk, elk onderdeel van het bedrijf wordt beïnvloed door de ‘elektrische revolutie’. Een nieuw element daarbij is laadinfrastructuur. Toekomstige kopers van auto’s willen overal volledig bediend worden: thuis, op het werk en tussendoor. Het is noodzakelijk voor dealers om te weten hoe ze potentiële klanten kunnen service kunnen verlenen met betrekking tot het opladen van hun auto. Wat doet EV-IT voor OEM’s?

Klik hier voor de producten voor OEM’s.

CPO's

De prestaties van bestaande laadinfrastructuur en verwachte groei aan EV’s bepalen voor een groot deel de toekomstige laadnetwerken. Voor het kiezen van strategische en effectieve nieuwe laadlocaties is de business case op zulke locaties van groot belang. Inzicht hierin op basis van historische data en toekomstige prognoses maakt onze toekomstige laadnetwerken effectief en rendabel. Wat doet EV-IT voor CPO’s?

Klik hier voor de producten voor CPO’s.

Functies EV-IT

EV-IT heeft drie belangrijke functionaliteiten:

  • EV-Voorspelling en Simulatie: prognoses EV-adoptie en laadvraag;
  • EV-Planning & Monitoring: Analyse en beheer laaddata;
  • EV-Procesuitrol: Onafhankelijk aanvraagportaal laadinfrastructuur voor meerdere belanghebbenden.
Contactpersoon
Tim van Beek
Tim van Beek, is medeoprichter en eigenaar van EVConsult. Hij heeft een achtergrond in de stedenbouw- en bestuurskunde en is sinds 2002 werkzaam als projectleider en adviseur in binnen- en buitenland voor verschillende organisaties in de sectoren ruimte, water en infrastructuur. Vanuit die rollen maakte hij al in 2007 met veel enthousiasme en nieuwsgierigheid kennis met de dynamische wereld van elektrisch vervoer. Sinds de introductie van elektrisch vervoer werkt Tim als projectleider en adviseur voor verschillende opdrachtgevers aan het daadwerkelijk op straat brengen van voertuigen en infrastructuur.