EV biedt ontwikkelingslanden unieke kans om zich duurzaam te ontwikkelen

04-05-2016

 

Susanne van der kooij EVConsultSusanne is tweedejaars student van de onderzoeksmaster Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht en loopt sinds januari 2016 stage bij EVConsult waar ze haar afstudeeronderzoek uitvoert. Voor Susanne komen haar interesses in de ontwikkelingssector en duurzaamheid bij elkaar in het concept elektrische mobiliteit, dat zij ziet als oplossing voor het dilemma tussen noodzakelijke sociaaleconomische groei aan de ene kant en een duurzame manier van ontwikkelen aan de andere kant: “Mobiliteit is essentieel voor de ontwikkeling van een land, maar gaat gepaard met negatieve effecten zoals ernstige lokale luchtvervuiling, een afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een hoge CO2 uitstoot. Elektrische mobiliteit biedt een oplossing voor deze problemen”, aldus Susanne. Daarom combineert zij haar theoretische kennis met een praktische kijk op verduurzaming en zet zij zich in om elektrisch vervoer ook in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. Susanne: “Veel ontwikkelingslanden zien de potentie van elektrisch vervoer en hebben beloftes gedaan om duurzame mobiliteit te stimuleren. Maar er is nog weinig (lokale) kennis om elektrisch vervoer op een structurele manier op te zetten. Ik wil bijdragen aan deze kennisontwikkeling door best practices en lessons learned van frontrunners zoals Nederland te gebruiken om de introductie van elektrisch vervoer te stimuleren in landen waar deze kennis nog niet beschikbaar is. Mijn onderzoek richt zich daarom op het bevorderen van een succesvolle implementatie van elektrisch vervoer in stedelijke gebieden gelegen in ontwikkelingslanden, beschouwd vanuit een beleidsperspectief. Dit doe ik door een tool te ontwikkelen die de ontvankelijkheid van bestaand beleid in kaart kan brengen aan de hand van geïdentificeerde randvoorwaarden voor een succesvolle introductie van elektrisch vervoer. De applicatie van deze generieke tool zal resulteren in een ‘baseline’ van de bestaande situatie. Dit zal van tevoren inzicht geven in de belemmeringen en mogelijkheden met betrekking tot de introductie van elektrisch vervoer, wat zal leiden tot beleidsaanbevelingen en zo zal bijdragen tot een bevordering van de structurele implementatie van elektrisch vervoer”. Voor Susanne is het duidelijk: elektrisch vervoer is de toekomst en biedt een unieke mogelijkheid aan ontwikkelingslanden om zich duurzaam te ontwikkelen.”

Deel deze pagina