Elektrische mobiliteit staat prominent op de politieke agenda

09-10-2018

Het Europees Parlement stemt voor het verder terugdringen van CO2 uitstoot voor nieuwe voertuigen.

Klimaatakkoord mobiliteit

Laurens van Mourik

Groot nieuws voor de auto-industrie: vorige week heeft het Europees Parlement gestemd over het verder terugdringen van CO2 uitstoot voor nieuwe voertuigen. De ambitie van de commissie is aangescherpt tot 20% reductie van de uitstootnormen in 2025 en 40% reductie in 2030. Een belangrijke stap die de transitie naar elektrisch vervoer zal versnellen. EVConsult is positief over deze maatregel die zal zorgen voor schonere lucht en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Druk vanuit de EU om te verduurzamen is nodig om de hele automotive sector in beweging te krijgen. Steeds meer landen zetten vol in op elektrisch rijden en dat levert kansen op voor bedrijven in de EV sector. Ook in Nederland zal de komende jaren stevig worden ingezet op elektrisch rijden.

De vooruitzichten in Nederland zijn positief, nadat het kabinet afgelopen vrijdag met een officiële reactie kwam op de uitkomsten van de klimaattafels. Waar bij verschillende andere klimaattafels voorzichtigheid werd betracht om het draagvlak niet uit te hollen, spoort het kabinet de mobiliteitstafel juist aan om ambitieuze doelen te stellen en maatregelen te bedenken. Ondanks dat de tafel mobiliteit nog geen keuze tussen mogelijke technische maatregelen en beleidsinstrumenten heeft gemaakt, geeft het kabinet aan de komende jaren te blijven investeren in elektrische mobiliteit. Hieronder de belangrijkste punten:

  • Het kabinet hecht aan de afspraken uit het regeerakkoord van 100% nul-emissie nieuwverkoop vanaf 2030 en de uitfasering van fiscale stimulering wanneer elektrisch het nieuwe normaal wordt.
  • Continuering van de huidige fiscale maatregelen is van belang om elektrische personenauto’s versneld in te voeren. Omdat de EV markt zich snel ontwikkelt, kan fiscale stimulering voor de zakelijke markt stapsgewijs worden afgebouwd.
  • Elektrisch rijden is nu vrijwel alleen toegankelijk voor de zakelijke markt. Het kabinet vindt het van belang dat schone auto’s beter toegankelijk worden voor iedereen, ook in de tweedehandsmarkt.
  • De exacte afspraken over beleidsmaatregelen worden wettelijk voor de gehele periode tot en met 2030 vastgelegd in het klimaatakkoord en de Autobrief III.
  • Er komt een Nationale Agenda Laadinfrastructuur, in samenspraak met alle partijen, waarbij met de tafel mobiliteit gekeken zal worden hoe voldoende laadinfrastructuur kan worden gerealiseerd en hoe de dubbele belasting op slim laden te adresseren.

Om tot een definitief klimaatakkoord te komen, moeten nog een aantal hordes worden genomen. Op korte termijn zal de Tweede Kamer in debat gaan over de klimaatplannen, vervolgens is de tafels gevraagd een eindvoorstel met concrete maatregelen samen te stellen (deadline 1 december). Einde jaar zullen de eindvoorstellen worden doorgerekend door CPB en PBL en ten slotte is het aan de Tweede Kamer om het klimaatakkoord af te ronden. Via DOET is EVConsult betrokken bij dit proces. Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met collega Laurens van Mourik.

Het moge duidelijk zijn dat binnen afzienbare tijd elektrische auto’s de nieuwe norm zijn geworden en de nieuwe generatie raar opkijkt als er nog een auto met een uitlaat voorbij komt pruttelen. Natuurlijk zijn we daar nog niet, en daarom werken we met een groeiend team hard om de transitie naar zero emissie mobiliteit te versnellen.

Wilt u meer weten over het klimaatakkoord? Neem dan contact op met Laurens van Mourik via telefoonnummer:
+31 (0) 6 55 47 13 4 of per mail: l.vanmourik@evconsult.nl.

Of vul onderstaand formulier in, u ontvangt spoedig onze reactie!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deel deze pagina