Drielagenmodel EVConsult onmisbaar voor OV-beslissers

23-03-2018

e-bus

Op het gebied van openbaar vervoer is de energietransitie al goed zichtbaar. Drie jaar geleden reden er nog geen tien elektrische bussen in Nederland rond en dat waren ook nog voornamelijk pilotprojecten. Begin 2018 is dat aantal echter gegroeid naar ruim 200 en deze groei zal zich doorzetten de komende jaren.

Zero-emissie in 2030

De belangrijkste aanjager voor die groei is het Bestuursakkoord Zero-Emissie Busvervoer. Daarin is vastgelegd dat vanaf 2025 alle nieuwe OV-bussen zero-emissie zijn. Vanaf 2030 geldt dit vervolgens voor álle OV-bussen. Tegelijkertijd zien we een kostendaling en prestatieverbetering waardoor de markt op gang komt.

Een nieuwe opgave voor vervoerders, vervoersautoriteiten en netbeheerders
De snelle opkomst van zero-emissie busvervoer betekent dat bij vervanging van materieel (tussentijds of met nieuwe concessies) moet worden bepaald welk type zero-emissie bus, laadinfrastructuur en locatie het beste ingezet kan worden. Dit vraagstuk is nieuw voor zowel vervoerders als vervoersautoriteiten en netbeheerders. Het is daarom wenselijk te kiezen voor een gezamenlijke voorbereiding, onder leiding van de OV-autoriteit (concessieverlener).

Het drielagenmodel
EVConsult gebruikt een drielagenmodel om bij een vervangingsvraag de partijen te ondersteunen bij de besluitvorming omtrent type e-bussen, laadinfra en laadlocaties. Dit model helpt bij het maken van robuuste keuzes.

Het model houdt rekening met de drie lagen die van belang zijn bij de keuze voor e-bussen en laadinfra:

  1. Vervoersvraag
  2. Ruimtelijke inpassing
  3. Elektriciteitsnet


Het drielagenmodel

De vervoersvraag bestaat uit het primaire OV-doel om reizigers te vervoeren, vertaald in een dienstregeling en omlopen. De ruimtelijke inpassing betreft de mogelijkheid om op (eind)haltes of remises/stallingen laadinfrastructuur te plaatsen. En als laatste is de afstand tot en beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet bepalend voor de kosten en realisatietijd voor laadinfrastructuur voorzieningen.

De toepassing
Met behulp van dit model rekent EVConsult mogelijke varianten bustypen- en laadinfrastructuur configuraties door op basis van Total Cost of Ownership (TCO). De kosten worden vergeleken over de gehele keten van netaansluiting tot e-bus (zie figuur).


Keten van middenspanningsnet tot elektrische bus

 


Voorbeeld van een kostenvergelijking tussen varianten

Naast de kostenvergelijking worden ook kwalitatieve implicaties meegewogen, bijvoorbeeld wanneer het realiseren van een netaansluiting op een potentiële laadlocatie veel tijd vergt.

Het resultaat
Het drielagenmodel geeft een helder inzicht en een solide basis waarmee OV-autoriteiten in afstemming met vervoerders en netbeheerders strategische keuzes kunnen maken. Doordat in het model de groei van het aantal e-bussen wordt mee berekend, is de aanschaf van e-bussen en laadinfrastructuur goed te verantwoorden.

Voorbeeld: overzicht van potentiële laadlocaties in ‘s-Hertogenbosch

Het resultaat van het drielagenmodel is een overzicht van laadlocaties, benodigde laadinfrastructuur en e-bussen ingepast in de ruimtelijke ordening en het elektriciteitsnet. Bij een vervangingsvraag kan zodoende een weloverwogen keuze voor e-bussen worden gemaakt.

EVConsult heeft met het drielagenmodel al diverse provincies en gemeenten geholpen in samenwerking met vervoerders en netbeheerders.

Voor meer informatie over het drielagenmodel neemt u contact op met Ruud van Sloten, r.vansloten@evconsult.nl of bel +31 06 46247105

Deel deze pagina