Vraag naar standaardisatie en interoperabiliteit bij inductieladen

De gemeente Rotterdam is initiatiefnemer van een uniek pilot project inductieladen in de openbare ruimte met personenauto’s. Een uniek project omdat de technologie nog aan het begin van ontwikkeling staat maar veelbelovend is voor toekomstige toepassing. EVConsult voert het projectmanagement van de pilot namens de gemeente. In de pilot wordt in samenwerking met ElaadNL, ENGIE, […]

Laden op lantaarnpalen, parkeermeters of rioolgemalen?

Met de enorme toename van elektrische auto’s vrezen veel mensen een wildgroei aan laadpunten op straat. Onze steden zijn al zo druk en overal staan objecten op straat. Een oplossing zou zijn om de laadpunten te integreren in bestaand straatmeubilair, zoals lichtarmaturen, parkeermeters en reclameborden. De markt lijkt er klaar voor en heeft al oplossingen […]

Een oplaadpunt voor elektrische auto’s op het terrein van de VvE? Hoe werkt dat?

U gaat een elektrische auto kopen of u heeft er al één gekocht. Een goed initiatief! Elektrisch rijden kan goedkoper zijn dan rijden op benzine, het is schoner, stiller en vooral erg leuk. Maar hoe werkt het met opladen? Kan dat via het stopcontact thuis? En waar moet u rekening mee houden als u een oplaadpunt plaatst op […]

Presentaties seminar e-bus laadinfra in de stad

Afgelopen 12 mei ’16 heeft het seminar E-bus Laadinfra in de stad plaatsgevonden, georganiseerd door Provincie Utrecht in samenwerking met EVConsult. Tijdens deze seminar zijn vervoersautoriteiten, vervoerders en gemeenten samen gekomen voor kennisuitwisseling omtrent de benodigde laadinfrastructuur voor elektrische bussen. Op deze pagina kunt u de presentaties vinden die op deze dag gegeven zijn. Het puntsgewijze verslag […]

EV biedt ontwikkelingslanden unieke kans om zich duurzaam te ontwikkelen

  Susanne is tweedejaars student van de onderzoeksmaster Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht en loopt sinds januari 2016 stage bij EVConsult waar ze haar afstudeeronderzoek uitvoert. Voor Susanne komen haar interesses in de ontwikkelingssector en duurzaamheid bij elkaar in het concept elektrische mobiliteit, dat zij ziet als oplossing voor het dilemma tussen noodzakelijke sociaaleconomische […]

Onduidelijkheid belastingverlaging staatsecretaris

Laden aan paal goedkoper maar voor wie? Afgelopen maandag kondigde staatssecretaris Wiebes (financiën, VVD) aan dat hij de energiebelasting op laadpalen wil verlagen met 5 cent per kilowattuur. De verlaging geldt van 2017 tot en met 2020 voor elektriciteit die geleverd wordt aan laadpalen met die zelfstandig zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit is goed […]

Publieke laadpalen voor EV’s integreren in lantaarnpalen of parkeermeters?

Sinds begin 2016 is Daan actief als stagair bij EVConsult en zal tot de zomer aanblijven om het team te versterken en helpen een oplossing te vinden voor de stijgende vraag naar publieke laadpalen in stadscentra.  Zijn hoofdvraag? Onder welke voorwaarden kunnen publieke laadpalen voor EV’s worden geïntegreerd in reeds bestaande objecten in de openbare […]

Zero emissie strategie in Delhi, de meest vervuilde stad op aarde!

EVConsult heeft voor de stad Delhi workshops georganiseerd over Zero emissie en Alternative Fuel Strategies, met een focus op elektrisch rijden. Met experts uit China, Amerika en Europa zijn de best practices gepresenteerd aan een brede groep stakeholders. Het 6-pillar EV Plan voor implementatie van Elektrisch vervoer is uitvoerig aan bod gekomen. Als vervolg hierop […]

Betalen voor opladen: binnenkort met je smartphone!

Betalen voor opladen is nu eenvoudig geregeld met een pasje, maar vooral over de grens is het betalen nog een uitdaging. Marktpartijen komen met verschillende oplossingen, zo blijkt uit een studie door EVConsult voor de grote Nederlandse steden. De meest genoemde methode is de smartphone-app, waarvan er nog geen is die door alle laadexploitanten wordt […]

Londen en EV plannen maken? Daar kunnen Amsterdam en Berlijn wat van leren!

Als Amsterdammer en “EV professional” blijf ik me dagelijks verwonderen over de snelle groei en acceptatie van elektrisch vervoer binnen de stad. Ik krijg dan ook het gevoel dat ik leef in dé EV hoofdstad ter wereld. Maar is dat eigenlijk wel zo? Hoe verhouden zich de doelen en ontwikkelingen van Amsterdam zich ten opzichte […]

Nederlandse EV ontwikkelingen maken indruk in Spanje

In Nederland neemt de populariteit van elektrisch vervoer (EV) gestaag toe. Het straatbeeld vult zich langzaam maar zeker met meer laadpunten en (plug-in) EV’s. Een goede ontwikkeling, maar vindt deze tendens ook in andere landen plaats en hoe wordt er internationaal gezien tegen Nederland aangekeken? Maandag 23 november was ik namens EVConsult door de organisator […]

Uitbereiding publieke laadinfrastructuur in Amsterdam, Utrecht en Arnhem

De voorbereidingen voor een aantal grote contracten voor publieke laadinfrastructuur zijn in volle gang. Zo lopen er aanbestedingen voor laadinfra in de gemeente Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Hiermee ondersteunen de gemeenten een van de peilers van elektrisch rijden: een goede en betaalbare laaddienstverlening op straat!  Nieuwe elementen in deze contracten zijn de overdracht van bestaande […]